Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF
Lisans
Al-Azhar University - 2006

Yüksek Lisans
Al-Azhar University - 2010

Doktora
Al-Azhar University - 2013

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1982 yılında Suriye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Suriye’de tamamladı. 2001 yılında Ezher Lisesi’nden, 2005 yılında Ezher Üniversitesi Arap Dili Fakültesi’nden dereceyle mezun oldu. 2010 yılında aynı fakültede "ed-Darûretu’ş-şi‘riyye fî Şerhi Elfiyyeti İbn Mâlik li’l-Fâridî ve’d-Darâir li İbn ‘Usfûr dirâse muvâzene/Fâridî’nin Elfiyyetü İmâm Mâlik’i ile İbn ‘Usfûr’un ed-Darâir’inin Şiirdeki Kural Dışı Nahiv ve Sarf Meseleleri Açısından Mukayesesi” adlı yüksek lisans tezini, 2013 yılında “Şerhu Cümeli’z-Zeccâcî beyne Yahyâ b. Hamza el-Alevî ve İbni’l-Fahhâr dirâse muvâzene/Yahyâ b. Hamza el-Alevî ve İbnü’l-Fahhâr’ın Cümelü’z-Zeccâcî’nin Üzerine Yazdıkları Şerhlerin Mukayesesi” adlı doktora tezini tamamladı.
2014 yılında üniversitemizin Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2017 yılında Mu‘cemu’d-Devha et-Târîhî/Doha Tarihi Sözlük çalışmasında araştırmacı, gözetmen ve editör olarak görev aldı. 2019 yılında üniversitemizin Arapça hazırlık sınıfı öğrencilerinden sorumlu olarak Ürdün'de bulundu.