Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 1970

Doktora
İstanbul Üniversitesi - 1975

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Prof. Dr. İlhan Şahin lisans derecesini 1974 yılında İstanbul Üniversitesi’nde, doktora derecesini 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı.
Osmanlı sosyal, idarî ve kültür tarihi üzerinde yoğunlaşan Şahin, sosyal ve idarî tarihten kültür ve uygarlık değerlerine, göçebe hayat tarzından yerleşikliğe kadar uzanan alanlarda birçok esere, projeye ve uluslararası düzeyde kongrelerin düzenlenmesine imza atmıştır: Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler, Yağcı Bedir Yörükleri (Hikari Egawa ile), Nomads and Nomadism, Tarih İçinde Kırşehir yayınlanmış kitaplarından birkaçıdır.
Bu çalışmalarının yanında Şahin, XX. Yüzyılda Kırgızlar: Kırgızların Sözlü Tarihi (1916-1991), Living History of Central Asian People: The Case of Kyrgyzstan ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın Ahilik Ansiklopedisi adlı müşterek proje çalışmalarının içinde yer almıştır. Ayrıca geleneksel bir hale gelmiş olan ve en son 2019 yılında Kırgızistan’da (Bişkek-Isık-Köl) sekizincisi yapılan Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu’nun da düzenleyicileri arasında yer almaktadır.