Dr. Öğr. Üyesi Leyla KANIK

Lisans
Hacettepe Üniversitesi - 1986

Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi - 1994

Doktora
Hacettepe Üniversitesi - 2008

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1986 yılında lisans derecesi aldı. 1994 yılında lisansüstü, 2008 yılında ise doktora programını tamamladı. 1986-1998 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Aksesyon Birimi sorumlusu olarak çalıştı. 1998 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak atandı. 2006-2011 yılları arasında ANKOS Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2016-2022 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı. 27 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde göreve başlamıştır.
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) üyesi olup akademik ilgi alanları ve araştırmaları; üniversite kütüphaneleri, bilgi merkezlerinin yönetimi, bilgi profesyonellerinin mesleki sorunları, performans değerlendirmeleri, özel gereksinimli bireylere yönelik bilgi hizmetleri, açık erişim ve mobbing vb. konularda yoğunlaşmaktadır. Söz konusu alanlarda ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri ve bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Türk Kütüphaneciliği ve DTCF Dergisi başta olmak üzere ulusal bilimsel dergilerde ve Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) uluslararası bilimsel dergisinde hakemlik görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Erol Yılmaz ile Bilgi Merkezlerinde Yönetim 1-2 (Hiperlink, 2021) adlı eseri yayına hazırlamıştır.