Dr. Öğr. Üyesi Lütfullah ÇELİKTEN

Dr. Öğr. Üyesi Lütfullah ÇELİKTEN
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans
Niğde Üniversitesi - 2015

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2020

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Dr. Lütfullah ÇELİKTEN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’ndan 2009 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını (2015) Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında “Sınıf Öğretmenlerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyleri ile Öğrencilere Aktarmak İstedikleri Değerlere İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Programı’na kayıt yaptırmıştır. 2020 yılında “Marmara Finansal Okuryazarlık Programı’nın Geliştirilmesi ve İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Becerilerine Etkisinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır.
Dr. Lütfullah ÇELİKTEN, İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında 2016-2022 yılları arasında öğretim elemanı olarak görev yapmıştır. Görevi süresince Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığını başta olmak üzere çeşitli akademik ve idari görevler yürütmüştür. 2022 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Temel eğitimde sosyal bilgiler, hayat bilgisi, eğitim sosyolojisi konularıyla ilgilenmektedir.