Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK

Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
Lisans
Marmara Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2007

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2014

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Molla Fenârî’nin Aynu’l-Âyân Tefsiri Mukaddimesi (Tahlil ve Değerlendirme)” adlı yüksek lisans tezini ve “Abdülkâhir Cürcânî’nin Sözdizimi Teorisi ve Tefsir Geleneğine Etkisi” adlı doktora tezini hazırladı. Duke Üniversitesi Islamic Studies Bölümü’nde ve Amman Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak araştırmalarda bulundu. Temel ilgi alanları tefsir, belagat, dilbilim, dil felsefesi ve müteahhir dönem İslam düşüncesi olan Boyalık, çalışmalarını 2011 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde sürdürmektedir. “Dil, Söz ve Fesahat: Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Sözdizimi Nazariyesi” ve “el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi” adlı kitaplarının yanı sıra tahkik, tercüme, makale ve bildiri düzeyinde birçok çalışması bulunmaktadır.