Öğr. Gör. Mohamad Anas SARMINI

Lisans
Şam Üniversitesi - 2004

Yüksek Lisans
Şam Üniversitesi - 2010

Doktora
Jinan University - 2015

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) Academia.edu
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1983 yılında Suriye’nin Halep şehrinde doğdu. 2010 yılında Şam Üniversitesi’nde “eş-Şeyh Muhammed Cemâlüddîn el-Kâsımî ve Hadis Alanındaki Çalışmaları” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Cinan Üniversitesi’nde Sünnet ve Ulûmu’l-Hadîs alanında “Yalnızca Sünnet-i Nebeviyye ile Teşri‘ Olunan Cezalar” başlıklı teziyle doktorluk unvanını almaya hak kazandı. Ayrıca 2013 yılında Cinan Üniversitesi’nde Arap Dili ve Çağdaş Basın alanında “Çağdaş Arap Basınında Fasih Arapça” başlıklı teziyle bir yüksek lisans çalışması daha yaptı. 2015 yılında yardımcı doçentliğe atandı. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.