Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI

Lisans
Damascus University - 2004

Yüksek Lisans
Damascus University - 2010

Doktora
Jinan University - 2015

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) Academia.edu YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2004 yılında Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Şam Üniversitesi’nde Hadis Anabilim Dalında “Cemâlüddîn el-Kâsımî ve Hadis Alanındaki Çalışmaları” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Jinan Üniversitesi’nde Hadis alanında “Yalnızca Sünnet-i Nebeviyye ile Teşri‘ Olunan Cezalar” adlı tezi ile doktorasını tamamladı. Ayrıca 2013 yılında Jinan Üniversitesi’nde Arap Dili ve Çağdaş Basın alanında “Çağdaş Arap Basınında Fasih Arapça” adlı tezi ile bir yüksek lisans çalışması daha yaptı. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları; çağdaş Arap basınında fasih Arapça, hadis tarihi ve usulü, hadis ahkamı, fıkhü’l-hadîs ve müşkilü’l-hadîs, fıkıh usulü üzerinde yoğunlaşmaktadır.