Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT
Lisans
Boğaziçi Üniversitesi - 2014

Doktora
Koç Üniversitesi - 2019

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Müge Ekerim Akbulut, lisans eğitimini 2014 yılında yüksek onur derecesi ile Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans yıllarının bir döneminde İngiltere’de bulunan University of Kent’te psikoloji eğitimi görmüş ve burada yürütülen araştırma projelerine katılmıştır. 2014-2015 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Altis Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde staj yapmış, duygu ve davranış problemi yaşayan çocuklar ve aileleriyle çalışmıştır. 2015-2019 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim ve araştırma asistanı olarak çalışmış, aynı zamanda bu bölümün gelişim psikolojisi alt dalında bilimsel araştırmalar yürüten Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nın koordinatörlüğünü yapmıştır. Çocukların sosyo-bilişsel gelişimleri üzerine yaptığı araştırmaları ile 2019 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. Çocuklarda zihin kuramı, empati, duygu anlama gibi sosyo-bilişsel becerilerin gelişimi ve gelişen bu becerilerin sosyal ilişkilerde kullanımına dair araştırmaları uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış, ulusal ve uluslararası psikoloji kongrelerinde bildiri olarak sunulmuştur. Çocukların sosyal ilişkilerini etkileyen sosyal ve bilişsel unsurlara ilişkin akademik çalışmaları devam etmektedir.