Prof. Dr. Muhittin SERİN

Prof. Dr. Muhittin SERİN
Lisans
Marmara Üniversitesi - 1970

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 1979

Doktora
Marmara Üniversitesi - 1983

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Hat sanatının usta isimlerinden Muhittin Serin, Kemal Batanay’dan ta’lîk yazı meşk etmiş ve icazet almıştır. Serin, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli hat sergilerine katılmış ve seminerler vermiştir. Hat sanatıyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunan Serin, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli konferanslara da katılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde hat ve tezhip maddelerini hazırlayan Muhittin Serin, New York Halk Kütüphanesi Humanities and Social Sciencses Library, Yale Üniversitesi Library Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Indiana Üniversitesi Fine Arts Museum, The University of Michigan Library Special Collections Library Michigan, Mısır Milli Kütüphanesi’nde İslam Sanatlarıyla ilgili araştırmalar yapmıştır. Muhittin Serin’in, Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı yayınlarından çıkan Halim Efendi`nin Celi Divanı Rik`a Meşk Murakkaı, Türk Hat Üstadları 1 - Hattat Aziz Efendi, Şevki Efendi`nin Meşk Murakkai, Kemal Batanay, Kazasker Mustafa İzzet Efendi`nin Meşk Murakkai (Sülüs ve Nesih), Hulusi Efendi`nin Meşk Murakkai, Kazasker Mustafa İzzet Efendi`nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı, Hattat Şeyh Hamdullah adlı eserleri bulunmaktadır. Serin’in yine Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı yayınlarından çıkan Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar adlı kitabı ise hat sanatı için başucu niteliğinde bir kaynak eserdir.