Dr. Öğr. Üyesi Nur AKBULUT KILIÇOĞLU

Lisans
Ankara Üniversitesi - 2006

Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2010

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2016

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2006 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde tamamladı. 2007-2008 eğitim öğretim yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim dalında “The Relationship Between Vocational Maturity and Hopelessness Among Female and Male Twelfth Grade Students” adlı tezi ile tamamlamıştır. 2016 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı kapsamında “Tek Ebeveynli Ergenlerin Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Dışavurumcu Temelli Grup Çalışmasının Etkililiğinin Sınanması” adlı tezini savunarak doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. Meslek hayatında uzun yıllar ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde okul psikolojik danışmanı olarak çalışmıştır. Sosyal duygusal öğrenme becerileri, psikolojik dayanıklılık, travma ve yas, tek ebeveynlilik, dışavurumcu terapiler akademik ilgi alanları içerisindedir.