Dr. Öğr. Üyesi Nur Nuriye ÖZMEL

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 1984

Yüksek Lisans
Boğaziçi Üniversitesi - 1988

Doktora
Boğaziçi Üniversitesi - 1996

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Nur N. Özmel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde “Bir Siyasal Düşünür ve Şair olarak Mehmet Akif ve İslamcılık Cereyanı” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “The Diplomatic Mission of Rauf Orbay in London Embassy during the Second World War” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında, İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde ve Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. “Rauf Orbay’ın Londra Büyükelçiliği” ve “İmparatorluğun Son Günlerinde Gördüklerim Yaptıklarım: Ahmet Reşit Bey (1890-1922)” isimli yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.