Öğr. Gör. Ömer Faruk AKGÜN

Lisans
Uludağ Üniversitesi - 2015

Yüksek Lisans
Maltepe Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2015 yılında Uludağ Üniversitesi İngiliz Dil Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Stajını farklı kademelerde özel ve resmî kurumlarda gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra iki sene boyunca küçük yaş grupları ile çalıştı. 2017 senesinde 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce hazırlık biriminde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Maltepe Üniversitesinde öğrenim gördüğü yüksek lisans programı kapsamında “Dağıtımcı Liderlik Davranışlarının Okul Türüne ve Yönetici Görüşlerine göre İncelenmesi” isimli karma araştırma yönetimine sahip bir araştırma yürüttü. Bunların yanı sıra Yaratıcı Drama Eğitmeni olarak çeşitli atölyeler yürütmektedir.