Arş. Gör. Ömer UZUNAĞAÇ

Lisans
Marmara Üniversitesi - 2012

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2014

Doktora
Marmara Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2012 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans derecesini aldı. 2014-2017 yılları arasında İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı, 2017 yılında TDV İslâm Ansiklopedisi Elektronik Yayın Koordinatörlüğü’nde musahhih olarak görev aldı. 2015-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Farsça eğitimi aldı. 2018-2019 yılları arasında İran’ın Meşhed şehrinde yer alan Firdevsî Üniversite’sinde Farsça eğitimine devam etti ve buradaki Âsitân-ı Kuds-i Rezevî Külliyesi Kütüphanesi’nde yazma eserler ve kataloglar üzerine araştırmalar yaptı. 2020-2021 yılında VakıfBank Kültür Yayınları’nda kıdemli editör olarak çalıştı. Halihazırda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora tezine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları; entelektüel tarih, yazma eserler, İslâm dünyasında kitap ve kütüphane konularıdır.