Dr. Öğr. Üyesi Özgür KURT

Lisans
Trakya Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi - 2016

Doktora
Trakya Üniversitesi - 2022

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Özgür KURT, 13.01.1980 tarihinde Edirne’de doğdu. Lisans öğrenimini Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde (1999-2003) tamamladı. Yüksek Lisansını (2011-2016) ve Doktorasını (2017-2022) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Zihinsel yetersizliği olan yetişkinlere dinamik germe egzersizlerinin öğretiminde ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim sürecinin etkililiği (Yüksek Lisans)” ve “Uyarlanmış fiziksel aktivitenin Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda odaklanmış dikkat üzerine etkililiği (Doktora) “ adlı tezleriyle tamamladı. Doktora programı boyunca, YÖK' 100/2000 YÖK Öncelikli Alanlar Programında Özel Eğitim Alanında bursla desteklendi. İstanbul Kent Üniversitesi & Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) tarafından düzenlenen (25-27 Mayıs 2021) Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayında “ Oyun ve Spor” adlı çalışmayla katıldı ve ayrıca çalıştayın sekreteryalığını üstlendi. TÜBİTAK 2237-A OSB-MB (Otizm Spektrum Bozukluğu ve Motor Beceri) Projesine Kursiyer olarak katıldı (Mart, 2021). Edirne Halk Eğit. Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen (2016-2017) İşaret Dili sertifika programını tamamladı. Başlıca çalışma alanları; Motor gelişim, otizm spektrum bozukluğu ve erken çocukluk olan Özgür KURT evli ve 1 çocuk annesidir