Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Lisans
Marmara Üniversitesi - 1991

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 1994

Doktora
Lancaster University - 2002

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi ana bilim dalında “Yahudilik’te Sebt: Kökeni, İlgili İnanç ve Uygulamalar” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1994), Lancaster University Religious Studies bölümünde “The Jewish Concept of Chosenness in Tradition and Transformation” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2002). TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yaptı (2003–2015). The Jews as a Chosen People: Tradition and Transformation, Yahudilik, Anahatlarıyla Yahudilik ve İbrâhim'den Ezra'ya İsrailoğulları Tarihi başlıklı kitapları yayımlanmıştır. Akademik ilgi alanlarının başında Yahudi tarihi ve teolojisi, karşılaştırmalı Yahudi ve Müslüman kavramları, Yahudilik ve kadın gelmektedir.