Arş. Gör. Sami Turan EREL

Lisans
İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Özgeçmiş
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mu‘tezile ile Eş‘arîlik Arasında Kesb Tartışmaları:Kādî Abdülcebbâr ve Ebu’l-Kāsım el-Ensârî Örneği” adlı tezini hazırladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde aynı alanda doktora tezini sürdürmektedir. Edisyon kritik çalışmaları ve uluslararası bilimsel kongrelerde bildirileri olan Erel’in araştırmaları kelâm epistemolojisi üzerine yoğunlaşmaktadır.