Arş. Gör. Sami Turan EREL

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 2013

Yüksek Lisans
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - 2016

Doktora
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş Academia.edu YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mu‘tezile ile Eş‘arîlik Arasında Kesb Tartışmaları:Kādî Abdülcebbâr ve Ebu’l-Kāsım el-Ensârî Örneği” adlı tezini hazırladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde aynı alanda doktora tezini sürdürmektedir. Edisyon kritik çalışmaları ve uluslararası bilimsel kongrelerde bildirileri olan Erel’in araştırmaları kelâm epistemolojisi üzerine yoğunlaşmaktadır.