Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK

Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
Lisans
Universite François Rabelais - 1999

Yüksek Lisans
Institut Protestant de Theologie - 2008

Doktora
Ecole Des Hautes Etudes en Sciences Sociales - 2012

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Selami Varlık, Fransa’nın Tours şehrinde bulunan François Rabelais Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 2008 yılında, Paris’te, Institut Protestant’de “Théologie’de Sens et distance en herméneutique coranique” başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı şehirde, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de ve hermenötik araştırma merkezi Fonds Ricoeur’de “Herméneutique coranique et objectivité du sens: la critique philosophique de Fazlur Rahman dans la Turquie contemporaine” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.

Yorum felsefesi alanında -ve özellikle nesnel anlam fikri bağlamında- makaleleri bulunan Varlık’ın çalışmalarıi Gadamer’in felsefi hermenötiği ve kıta din felsefesi üzerine odaklanmaktadır. Modern din felsefesi ve hermenötik yaklaşım arasındaki bağı özellikle Fransız felsefeci Paul Ricoeur vesilesiyle kuran Varlık’ın genel araştırma projesi, dini metni ve dinsel olguyu (gelenek, kitap, vs.) anlamlandırmayı kıta felsefesi bağlamında düşünüp yorum ile hakikat fikrinin farklı yansımaları arasındaki gerilimi (tension) incelemektir.