Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZCAN

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 2016

Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi - 2018

Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi - 2022

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Suna Özcan, 2012-2016 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği ve özel eğitim/üstün zekâlılar öğretmenliği alanlarından çift ana dal programı ile mezun oldu. 2017-2018 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe eğitimi ana bilim dalında olağan gelişim gösteren ve özel yetenekli çocukların okuma ve üstbilişsel düşünme becerileri üzerine çalışmalarını sürdürdü. 2019-2022 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe eğitimi ana bilim dalından özel yetenekli ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin anlama becerileri ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik felsefe temelli Türkçe öğretimi yaklaşımı ile doktora derecesini aldı. 2022 yılı itibari ile 29 Mayıs Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanları arasında özel eğitim, özel yetenekliler, Yabancılara Türkçe öğretimi, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, işbirlikli öğrenme, problem çözme, çocuklar için felsefe (P4C) yer almaktadır.