Dr. Öğr. Üyesi Tolga TOPÇUBAŞI

Lisans
Mersin Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi - 2015

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2020

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Dr. Tolga TOPCUBAŞI, lisans eğitimini 2007-2011 yılları arasında Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programında tamamladı. 2012-2015 yılları arasında ise Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği tezli yüksek lisans programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezinde farklılıklara saygı eğitim programının öğrencilerin farklılıklara saygı tutumu düzeylerine etkisini inceledi. Doktorasını 2015-2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği programında yapmıştır. Doktora tezinin konusu ise hayat bilgisi dersinde gazete haberleriyle desteklenmiş örnek olay yönteminin etkililiğine yönelik bir eylem araştırmasıdır. 2011 yılından itibaren MEB’e bağlı okullarda ve BİLSEM' de sınıf öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2022 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanları; hayat bilgisi eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, değerler eğitimi ve temel eğitimdir.