Dr. Öğr. Üyesi Ümran ATABAŞ

Lisans
Sakarya Üniversitesi - 2005

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2020

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Dr.Ümran ATABAŞ lisans eğitimini 2001-2005 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programında tamamladı. 2010-2013 yılları arasında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezinde ilköğretim öğrencilerini nanoteknoloji ve biyoteknoloji konuları hakkında eğitmeye ve bilinçlendirmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Doktorasını 2015-2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Programı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda yaptı. Doktora tezinde fen bilimleri dersinde STEM eğitiminin öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarına ve yansıtıcı düşünme becerilerine etkisini ve öğrencilerin STEM eğitimi hakkındaki görüşlerini inceledi. 2006 yılından beri MEB’e bağlı okullarda ve BİLSEM' de sınıf öğretmeni olarak görev almıştır. 2022 yılı haziran ayında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Çalışma alanları; fen bilimleri eğitimi, STEM yaklaşımı, müfredat dışı eğitim çalışmaları ve temel eğitimdir.