2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
1) ÇAP başvuruları  ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
2) Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.
3) Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 3,50 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
4) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve Öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilgili yabancı dil Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
5) Ana dili Türkçe olmayan ve öğrenim dili bir yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan  programlarda ÇAP yapmak istedikleri taktirde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya  ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
6) ÇAP’a başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal lisans programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
7) ÇAP yapacak öğrencilerin çift anadal programını açan lisans programının öngördüğü ders ve kredi yükünü tamamlamaları zorunludur.
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
Fakülte Bölüm Yarıyıl Kontenjan
Edebiyat Fakültesi Felsefe 4 Tüm Fakülteler: 4
Tarih 4 Tüm Fakülteler: 5
Türk Dili ve Edebiyatı 4 Tüm Fakülteler: 5
Psikoloji 4 Tüm Fakülteler: 3
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 4 Tüm Fakülteler: 2
Mütercim Tercümanlık (İngilizce): 4
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 4 Tüm Fakülteler: 2
Mütercim Tercümanlık (Arapça): 4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 3
Edebiyat Fakültesi: 5                                
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi: 3
Ekonomi 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 2
Edebiyat Fakültesi: 2
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi: 2 
Sosyal Hizmet 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 2
Edebiyat Fakültesi: 3                              
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi: 3               
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri 4 Tüm Fakülteler: 6
       
       
ÇİFT ANADAL  BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Kontenjanların İlanı 29 Ocak 2018
Başvuru Tarihleri 29 Ocak-02 Şubat 2018
Yabancı Dil Yeterlik Sınavları 05 Şubat 2018
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 07 Şubat 2018
Çift Anadal Ders Kayıtları 08-09 Şubat 2018

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YANDAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
1) Yandal başvuruları  ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
2) Öğrenci Yandal’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'ıncı yarıyılı başında başvurabilir.
3) Öğrencinin Yandal'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 2,75 olması gerekir.
4) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda Yandal yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilgili yabancı dil Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
5) Ana dili Türkçe olmayan ve öğrenim dili bir yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan  programlarda Yandal yapmak istedikleri taktirde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya  ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
6) Yandal’a başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal lisans programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
7) Yandal yapacak öğrencilerin  Yandal programını açan lisans programının öngördüğü ders ve kredi yükünü tamamlamaları zorunludur.
YANDAL KONTENJANLARI
       
Fakülte Bölüm Yarıyıl Kontenjan
Edebiyat Fakültesi Felsefe 4-6 Tüm Fakülteler: 5
Tarih 4-6 Tüm Fakülteler: 5
Türk Dili ve Edebiyatı 4-6 Tüm Fakülteler: 5
Psikoloji 4-6 Tüm Fakülteler: 3
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 4-6 Tüm Fakülteler: 1
Mütercim Tercümanlık (İngilizce): 4
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 4-6 Tüm Fakülteler: 1
Mütercim Tercümanlık (Arapça): 4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4-6 Tüm Fakülteler: 3
Ekonomi 4-6  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 2
Edebiyat Fakültesi: 2
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi: 2 
Sosyal Hizmet 4-6 Tüm Fakülteler: 3
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri 4-6 Tüm Fakülteler: 8
       
YANDAL  BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Kontenjanların İlanı 29 Ocak 2018
Başvuru Tarihleri 29 Ocak -02 Şubat 2018
Yabancı Dil Yeterlik Sınavları 05 Şubat 2018
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 07 Şubat 2018
Yandal Ders Kayıtları 08-09 Şubat 2018
Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2018