2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıt Duyurusu

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

DERS KAYIT DUYURUSU

Ders Kayıt Takvimi

Derse yazılma işlemleri: 22 – 30 Ocak 2018 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ders ekleme-bırakma işlemleri: 29 Ocak – 09 Şubat tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ders Kayıt Kuralları

Ders kayıt işlemlerinde sürecin sağlıklı işleyebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- Öğrenim ücreti ödemesi gereken kısmi burslu öğrencilerimizin derse yazılma işlemleri, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra üniversite muhasebesi tarafından mali onaylarının verilmesini takiben yapılabilecektir.

 2- Öğrencilerimizin yazılmış oldukları dersler danışmanlarının onayıyla kesinlik kazanacaktır.

 3- Öğrencilerimizin ders kayıtlarını yapmadan önce transkriptini, kayıtlı olduğunu programın öğretim planını, üniversitemizin web sayfasında yer alan haftalık ders programını incelemelerini ve gerekli durumlarda akademik danışmanlarının rehberliğine başvurmaları yararlı olacaktır.

 4- Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir ve varsa nakit burs ve imkanlardan da yararlanamaz, ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir. Bu öğrencilerden ücret ödemesi gerekenler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

 5- Kayıt yenileme ve derslere yazılma işlemlerinde lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğimizin ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket edilmesi zorunludur.

 6- Danışmanlarımızın ders kayıt onayı sırasında öğrencinin tabi olduğu öğretim planı (müfredat), transkripti ve ilgili yarıyılda açılmış olan derslerin listesine ihtiyaç duyacaklardır. Öğretim planı ilgili fakülte sekreterliğinden temin edilebilir. Transkript ve açılan dersler listesine OBS sisteminden ulaşılabilmektedir.

 7- Lisans öğreniminde öğrencinin bir yarıyılda alabileceği maksimum kredi miktarı bulunduğu yarıyıla ait kredi yükünün bir buçuk katından fazla olamayacağı hususu OBS sisteminde tanımlı olup, sistem fazla kredi alınmasına izin vermemektedir.

 8- Öğrencinin öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolması zorunlu olup, bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulmalıdır.

 9- İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Çift anadal, yandal programına devam etme, yatay geçişle gelmiş olma gibi nedenlerle çakışan dersleri bulunan öğrencilerin bu dersleri alabilmek için ilgili fakülte dekanlığına dilekçeyle başvurarak onay almaları gerekir.

 10- Kontenjanı dolan derslere kayıt yapılamaz.

 11- Sınamalı durumda olma, kayıt dondurma, kayıt yenilememe veya hazırlık sınıfını güz yarıyılı sonunda başarmış olma gibi nedenlerle derse yazılması düzensiz (irregular) durumda olan öğrencilerin işlemlerinde üst yarıyıldan ders alma koşuluna uyulması önem taşımaktadır.

 12- Seçmeli bir dersin tekrarı gerekiyorsa bu ders yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir ders alınabilmektedir.

 13- Lisans öğreniminde alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olan ve GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci ikinci sınıftan itibaren danışmanının onayı ile bir üst sınıftan bir, GNO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci ise iki ders alabilir.

 14- Lisans öğreniminde; öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersi veya derslerinden başarısız olma, yarıyıl izni kullanmış olma, erasmus programına katılma gibi nedenlerle yarıyılı için öngörülen kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile kredi yükünü aşmayacak şekilde üst iki yarıyıldan ders verilebilir.

 15- Lisans öğreniminde genel not ortalaması 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, genel not ortalamasını 1.80’in üzerine çıkarıncaya kadar beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle başarısız olduğu dersleri ve (CC)’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar eder. Bu durumdaki öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

 16- Lisans öğreniminde başarısız dersi bulunmasa dahi, GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir.

 17- Bazı öğrencilerin OBS danışman kayıt onay ekranları birden fazla sayfa içerebilmektedir. Danışmanların onay verirken bu hususu göz önünde tutmaları yararlı olacaktır.

 18- Çift anadal ve yandal programları ders kayıtları da OBS üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin kayıtlı oldukları çift anadal ve yandal programını azami öğrenim süresi içinde tamamlayabilmeleri için, ders seçimlerini çift anadal derslerini de dikkate alarak gerçekleştirmeleri tavsiye edilir.

 19- Çift anadal ve yandal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 20- Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Temel İslam Bilimleri Doktora Programı ders aşamasındaki öğrenciler kendi alanlarından alacağı derslerin dışında "listede olmayan ders ekle" butonunu kullanarak diğer alanlardan 1 derse yazılmaları gerekmektedir.

 21- Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez aşamasındaki öğrenciler "tez" ve "seminer" derslerini seçerken tez danışmanının adına açılan dersi seçmeleri gerekmektedir.

 22- Doktora yeterlilik sınavı hazırlık aşamasında olan öğrenciler, ilgili formu (form 30) doldurup Enstitü Sekreterliği' ne ve Öğrenci İşleri Birimi' ne teslim ettiklerinde kayıt yenilemiş olacaklardır.

 23- İslam ve Din Bilimleri ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programı' nda öğrenim gören her öğrencinin derslere yazılırken  kendi şubesinin derslerini seçmesi gerekmektedir.

 24- İslam ve Din Bilimleri ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programı' 2., 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören öğrenciler tabi oldukları lisans öğretim programı dersleri yanında pedagojik formasyon derslerini de seçmeli ders olarak alabileceklerdir. 2016-2017 girişli İslam ve Din Bilimleri ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programı öğrencilerinden pedagojik formasyon derslerini alanların mezuniyet için gereken toplam yerel kredileri 175, AKTS’leri 265, pedagojik formasyon derslerini almayan öğrencilerin mezuniyet için gereken toplam yerel kredileri 150, AKTS’leri 240 olarak belirlenmiştir.

 25- Öğrenci, danışmanın onayıyla ders ekleme-bırakma tarihlerinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kayıt yaptırabilir.

 26- Danışmanların, özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin derse yazılma işlemlerine onay verirken öğrencinin tabi olduğu öğretim planına ait eksik dersinin kalmamış ve mezuniyet için gerekli olan kredi ve AKTS’yi tamamlamış olması hususuna dikkat etmeleri gereklidir.

 

OBS üzerinden yapılan işlemler sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak ilk başvuru yeri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olmalıdır.

Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öncelikle birim OBS Sorumlusu Coşkun YILDIRIMTÜRK ve Öğrenci İşleri Şefi Ertuğrul KAHRAMAN’a başvurabilirsiniz.

 

Öğrenci ders kayıt ekranı kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Danışman kayıt onay ekranı kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 20 Ocak 2018