2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

11.02.2019

  1. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar
  2. 2018 – 2019 Bahar Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  3. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  4. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 606 Antik Yunanca

FEL 104 Eskiçağ Felsefesi II

AGEP 607 Latince

FEL 202 Batı Felsefesi Tarihi II

 

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Bunların haricindeki altprogramlara 18 Şubat- 1 Mart 2019 günleri arasında CZ05 numaralı ofisteki listelere adınızı yazarak kayıt olabilirsiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 18 Şubat Pazartesi, diğer programlar 25 Şubat Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

 

  1. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Öğr. Gör. Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

 

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2018 -2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 201.01

Ney

3

Selman Benlioğlu

 

Perşembe

15:00 – 18:00

Derslik kayıt sırasında duyurulacaktır.

AGEP 202.01

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin Serin

Ders saatleri için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

Cuma

C201(Ofis)

 

AGEP 202.02

 

Hüsn-i Hat

2

Mustafa Parıldar

 

Cuma

10:00 – 12:00

Derslik kayıt sırasında duyurulacaktır.

AGEP 203.01

Ebru

4

Yrd. Doç. Dr. Seher Aşıcı

 

Cuma

14:00 -18:00

C417

AGEP 203.02

Ebru

8

Mehlika Çakan

 

Salı veya Perşembe

10:30-12:30 / 14:30-16:30

C417

AGEP 204

Tezhip

4

Yrd. Doç. Dr. Gülnur Duran

 

Cuma

15:00 – 19:00

Derslik kayıt sırasında duyurulacaktır.

  

OKUMA GRUPLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Psikolojide Kariyer Danışmanlığı

3

Havva Aydın

Sadece Psikoloji Bölümü öğrencileri için geçerlidir!

26 Şubat, 26 Mart, 30 Nisan,
21 Mayıs Saat: 11.00 – 14.00

AGEP 502

İngilizce Makale Okuma ve Anlama

3

Havva Aydın

Sadece Psikoloji Bölümü öğrencileri için geçerlidir!

25 Şubat, 11 Mart, 25 Mart,

15 Nisan, 29 Nisan, 6 Mayıs, 20 Mayıs, 27 Mayıs Saat: 13.00 – 15.00

AGEP 503

Araştırma Yapmak İstiyorum

2

Prof. Dr.Ayşe Ayçiçeği Dinn

Sadece Psikoloji Bölümü öğrencileri için geçerlidir!

27 Şubat, 6 Mart, 13 Mart, 20 Mart, 27 Mart, 3 Nisan, 17 Nisan, 24 Nisan, 8 Mayıs, 15 Mayıs, 22 Mayıs, 29 Mayıs 12.00 – 14.00

AGEP 504

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 505

Askeri Tarih Okumaları

 

Öğr. Gör. Abdullah Güllüoğlu

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 506

Balkan Tarihi

2

Ar. Gör. Cengiz Yolcu

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 507

16. Yüzyıl Osmanlı Kronikleri Okumaları

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 508

18. ve 19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çaykent

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 509

Eleştirel Okuma

2

Öğr. Asist. Sinan Kaya

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 510

Organizasyon Becerileri

2

Öğr. Asist. Mehmet Yılmaz Akbulut

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 511

Osmanlı Müzik Tarihi Okumaları

 

Dr. Zeynep Yıldız Abbasoğlu

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 512

İşaret Dili Kursu

 

Gülsüm Merve ARAZLI

 

Bu dönem kayıt alınamamaktadır

 AGEP 513

Toplumsal Cinsiyet Okumaları

3

Sinay Avşar

 avsarsinay@gmail.com

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 514

Phyton İle Kodlamaya Giriş

2

Doç. Dr. Engin Sorhun

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 515

Muhasebe Ve Bilanço Analizi

3

Doç. Dr. Cevdet Kızıl

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 516

Arap Dili Belagatı

2

Prof. Dr. İsmail Durmuş

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 517

Osmanlıca Edebi Okumalar I

2

Dr. Öğr. Üyesi Nur. N. Özmel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 518

Osmanlıca Edebi Okumalar II

2

Dr. Öğr. Üyesi Nur. N. Özmel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 519

Çeviri Kuramı Okumaları

1

Öğr. Gör. Kadir İlbey Çakıroğlu

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 520

Gazel Okumaları

 

Doç. Dr. Arzu Atik

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 521

Farsça Metin Okumaları

 

Doç. Dr. Ümran Ay

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 522

Türkolojide Bilgisayar Kullanımı

 

Dr. Öğr. Üyesi Göksel Öztürk

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 523

Sarf-Nahiv 1

4

Yakup Kara

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 524

Sarf-Nahiv 2

4

Yakup Kara

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 525

Klasik Belagat Okumaları: Telhîsu'l-Miftâh II

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Taha Boyalık

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 526

İslam Düşüncesi Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Taha Boyalık

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 527

Fıkıh (Kuduri) (1.Kademe)

2

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 528

Fıkıh (Kuduri) (2.Kademe)

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 529

Coğrafiyyetü'l-Müdüni'l-Osmaniyye: el-Kuds

2

Dr. Öğr. Üyesi A. Ma'rouf Omar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 530

Tefsir Usulü Okumaları: el-İtkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmmad

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 531

Hadis Tahrici

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 532

Mebâriku'l-Ezhâr İbn Melek

 

Prof. Dr. Zekeriya Güler

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 533

Dinler Tarihi Okumaları

 

Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 534

Modern İbranice

 

Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 535

İslam Felsefesi Okumaları

 

Öğr. Gör. Kübra Şenel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 536

Eğitim Okumaları Atölyesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 537

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Naci Al-Omar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 53

Kelam Atölyesi

 

Prof. Dr. İlyas Çelebi

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 539

Hadis Usulü Metinleri

 

Prof. Dr. Ahmet Yücel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 540

Fıkıh Usulü Okumaları

 

Dr. Hüseyin Kayapınar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 541

Hadis Atölyesi

 

Prof. Dr. Ahmet Yücel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 AGEP 542

Akâid

 

Ar. Gör. Sami Turan Erel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

  

 YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 Antik Yunanca

3

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.01

 Latince

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 606.02

 İleri Antik Yunanca

3

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.02

 İleri Latince

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 608. 01 – 06

İngilizce Kursları

 

Mehtap Güven Çoban, Gürel Çelik, Burak Başak, Ebru Asal, Ali Doğan, Matthew Champlin, Ali Doğan, N. Beyda Sarı, Alicia Sornson

Kurslar UİDB Fakültesi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri için açılmıştır.

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

 

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2019