2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yandal Başvuru ve Kabul Koşulları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YANDAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
       
1) Yandal başvuruları  ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
2) Öğrenci Yandal’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'ıncı yarıyılı başında başvurabilir.
3) Öğrencinin Yandal'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 2,75 olması gerekir.
4) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda Yandal yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilgili yabancı dil Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
5) Ana dili Türkçe olmayan ve öğrenim dili bir yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan  programlarda Yandal yapmak istedikleri taktirde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya  ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
6) Yandal’a başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal lisans programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
7) Yandal yapacak öğrencilerin  Yandal programını açan lisans programının öngördüğü ders ve kredi yükünü tamamlamaları zorunludur.
 
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YANDAL KONTENJANLARI
       
Fakülte Bölüm Yarıyıl Kontenjan
Edebiyat Fakültesi Felsefe 4 Tüm Fakülteler: 5
Tarih 4 Tüm Fakülteler: 5
Türk Dili ve Edebiyatı 4 Tüm Fakülteler:5
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 4

Tüm Fakülteler: 2

Mütercim Tercümanlık (İngilizce): 2

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 4

Tüm Fakülteler: 2

Mütercim Tercümanlık (Arapça): 2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 Tüm Fakülteler: 3
Ekonomi 4 Tüm Fakülteler: 3
Sosyal Hizmet 4 Tüm Fakülteler: 3
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri 4 Tüm Fakülteler: 8
       
 
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YANDAL  BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
 
Kontenjanların İlanı 08 Şubat 2019
Başvuru Tarihleri 11 - 15 Şubat 2019
Yabancı Dil Yeterlik Sınavları 18 - 19 Şubat 2019
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 20 Şubat 2019
Yandal Ders Kayıtları 20 - 22 Şubat 2019

 

Başvuru formu için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 08 Şubat 2019