2018-2019 Yurt İçi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı  

Yurt İçi Kurumlar Arası  Yatay Geçiş  Kontenjanları

Fakülte Program Öğretim Dili Puan Türü 2. Sınıf 3.Sınıf
Edebiyat Fakültesi Felsefe * %30 İngilizce TM-3 2** 2**
Tarih* %30 İngilizce TS-2 2** 2**
Türk Dili ve Edebiyatı* %30 İngilizce TS-2 2** 2**
Psikoloji* %30 İngilizce TM-3 2** 2**
Mütercim Tercümanlık
(Arapça)*
%30 Arapça DİL-3 2** 2**
Mütercim Tercümanlık
(İngilizce)*
İngilizce DİL-1 2** 2**
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler * İngilizce TM-2/TM-3 2** 2**
Ekonomi İngilizce TM-1 2** 2**
Sosyal Hizmet Türkçe TM-3 2** 2**
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri* %30 Arapça YGS-4/TS-1 2** 2**
* Yeterlik sınavına İslam ve Din Bilimleri ve Mütercim-Tercümanlık (Arapça) programına başvuran adaylar Arapça’dan, Ekonomi, Felsefe, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programına başvuranlar İngilizce’den gireceklerdir.
**2018-2019 akademik yılında  Arapça Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İslam ve Din Bilimleri, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında 21.500 ₺ + KDV, Ekonomi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarında  25.000 ₺ + KDV , Psikoloji programında  27.500 ₺ + KDV'dir.  Müteakip yılların eğitim öğretim ücreti -yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenerek, 24.04.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27561 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans  ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan kabul koşullarına göre değerlendirme yapılacaktır. 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı

Yurt İçi Kurumlar Arası  Yatay Geçiş  Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

01- 17 Ağustos
2018
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü
03 - 04 Eylül
2018
Başvuru Belgelerinin İlgili Komisyonlarca Değerlendirilmesi
06 Eylül 2018 Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların  Arapça, İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı
10 Eylül 2018 Fakülte Yönetim Kurullarınca Karara Bağlanması
11 Eylül 2018 Değerlendirme Sonuçlarının İnternet Sayfasında İlanı
24 - 25 Eylül
2018
Asıl Adayların Kesin Kayıtları
26 - 27 Eylül
2018
Yedek Adayların Kesin Kayıtları
24 Eylül-02 Ekim
2018
Ders Kayıtları

Başvuru İşlemleri Hakkında Açıklamalar

- Başvurular 01-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

- Aşağıda belirtilen “Başvuru İçin Gerekli Belgeler”in taranmış örneklerinin ogrenciisleri@29mayis.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi suretiyle başvuru tamamlanacaktır.

- Adayların Üniversitemize şahsen gelmeleri gerekmeyecektir.

- Yatay geçişle yerleştirilen öğrencilerin intibakları sonucunda öğrenciler yarıyıl/yıl kaybı yaşayabilirler.

- Adayların e-posta adresinin aktif olarak kullanılır olması gerekmektedir.

- Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru formu için tıklayınız.

2- Yeni tarihli öğrenci belgesi

3- Not çizelgesi (transkript)

4- Not çizelgesinde belirtilen derslerin onaylı içerikleri

5- Disiplin cezası almadığına dair belge

6- Öğrenim görmekte olduğu programa ait öğretim planının onaylı örneği

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- ÖSYM sonuç belgesi (yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesinin internet çıktısı)

9- 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Yatay geçişi gerçekleşen adayların kesin kayıtları sırasında yukarıdaki belgelerin asılları istenecektir. Belgelerin asıllarından herhangi birinin eksik olması veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde adayın yatay geçişi iptal edilecektir.

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2018