2018-2019 Güz Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

2018-2019 Güz Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

26.09.2018

  1. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar
  2. 2018 – 2019 Güz Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  3. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  4. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 606 Antik Yunanca

FEL 104 Eskiçağ Felsefesi II

AGEP 607 Latince

FEL 202 Batı Felsefesi Tarihi II

 

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Bunların haricindeki altprogramlara 1– 12 Ekim 2018 günleri arasında CZ05 numaralı ofisteki listelere adınızı yazarak kayıt olabilirsiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 1 Ekim Pazartesi, diğer programlar 8 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

 

  1. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

 

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

 

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2018 -2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 

GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI (*)

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 201.01

Ney

3

Selman Benlioğlu

 

Perşembe

16:00 – 19:00

Derslik kayıt sırasında duyurulacaktır!

AGEP 202.01

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin Serin

Ders saatleri için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

Cuma

C201(Ofis)

 

AGEP 202.02

 

Hüsn-i Hat

2

Mustafa Parıldar

 

Cuma

10:00 – 12:00

Derslik kayıt sırasında duyurulacaktır!

AGEP 203.01

Ebru

4

Yrd. Doç. Dr. Seher Aşıcı

 

Cuma

14:00 -18:00

C417

AGEP 203.02

Ebru

8

Mehlika Çakan

 

Salı veya Perşembe

10:30-12:30 / 14:30-16:30

C417

AGEP 204

Tezhip

4

Yrd. Doç. Dr. Gülnur Duran

 

Cuma

16:00 – 20:00

Derslik kayıt sırasında duyurulacaktır!

 

(*) Güzel Sanatlar Altprogramı kapsamındaki programlar İlahiyat Fakültesi tarafından açılmaktadır.

OKUMA GRUPLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Psikolojide Kariyer Danışmanlığı

3

Havva Aydın

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 502

Osmanlıca

 

Öğr. Gör. Davut Erkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 503

Osmanlı Kuruluş Dönemi Mesele ve Tartışmaları

 

Öğr. Gör. Abdullah Güllüoğlu

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 504

Babürlü Tarihi Kaynak Okumaları

 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖKTEN

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 505

17. Yüzyıl Osmanlı Kaynak Okumaları

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 506

Sosyal Bilimlerde Etkin Bilgisayar Kullanımı

 2

Coşkun Yıldırımtürk

 

Pazartesi - Saat: 14:00 - 16:00
Yer: BZ10

AGEP 507

İşaret Dili Kursu

 

Gülsüm Merve ARAZLI

 

turant@29mayis.edu.tr

AGEP 508

Toplumsal Cinsiyet Okumaları

3

Sinay Avşar

 

avsarsinay@gmail.com

AGEP 509

Sarf-Nahiv 1

4

Ar. Gör. Yakup Kara

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 510

Sarf-Nahiv 2

4

Ar. Gör. Yakup Kara

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 511

Klasik Belagat Okumaları: Telhîsu'l-Miftâh

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Taha Boyalık

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 512

İslam Düşüncesi Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Taha Boyalık

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 513

Fıkıh (Kuduri) (1.Kademe)

2

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 514

Fıkıh (Kuduri) (2.Kademe)

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 515

Coğrafiyyet el-Müdün el-Osmaniyye: el-Kuds

2

Dr. Öğr. Üyesi A. Ma'rouf Omar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 516

Tefsir (Celaleyn)

2

Dr. Öğr. Üyesi Monjed Abu Bakr

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 517

Tefsir Usulü Okumaları: el-İtkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Monjed Abu Bakr

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 518

Hadis(el-Beykuniyye)

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 519

Mebâriku'l-Ezhâr Şerhu Meşârikü'l-Envâr

2

Prof. Dr. Zekeriya Güler

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 520

Doğu'dan Batı'dan Okumalar

2

Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 521

İslam Felsefesi Okumaları

2

Öğr. Gör. Kübra Şenel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 522

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Naci Al-Omar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 523

Kelam Atölyesi

2

Prof. Dr. İlyas Çelebi

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 524

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet Yücel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 525

Akâid

2

Ar. Gör. Sami Turan Erel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 526

Usûl-i Fıkıh: el-Mustasfâ

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!


  

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 

Antik Yunanca

 

3

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

 

Pazartesi 09:00-12:00
Derslik: CZ10

AGEP 607.01

 

Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

 

Çarşamba 10:00-13:00
Derslik: CZ07

AGEP 606.02

 

İleri Antik Yunanca

 

3

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

 

Pazartesi 14:00-16:00
Derslik: CZ07

AGEP 607.02

 

İleri Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

 

Çarşamba 14:00-17:00
Derslik: C214

AGEP 608. 01 – 06

İngilizce Kursları

 

Mehtap Güven Çoban, Gürel Çelik, Burak Başak, Ebru Asal, Ali Doğan, Matthew Champlin, Ali Doğan, N. Beyda Sarı, Alicia Sornson

Kurslar İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri için açılmıştır.

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

 

Görüntülenme: 814 Yayınlanma Tarihi: 26 Eylül 2018 Güncellenme Tarihi: 11 Temmuz 2019 14:10:26