2018 Bahar Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

22.02.2018

Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar

  1. 2017 – 2018 Bahar Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 606 Antik Yunanca

FEL 104 Eskiçağ Felsefesi II

AGEP 607 Latince

FEL 202 Batı Felsefesi Tarihi II

 

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Sanat altprogramlarına 29 Ocak – 9 Şubat 2018 günleri arasında Prefabrik Bina 105 numaralı ofisteki listelere adınızı yazarak kayıt olabilirsiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 29 Ocak Pazartesi, diğer programlar 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.


 II. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

 Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

 

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2017 -2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 201.01

Ney

3

Selman Benlioğlu

 

Perşembe

17:00 – 20:00

CB04

AGEP 201.02

Bağlama

3

 Uğurcan Sekendur

 

Pazartesi

17:00 – 20:00

CB04

AGEP 202

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin Serin

Ders saatleri için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

CC117 (Ofis)

 

AGEP 202

 

Hüsn-i Hat

2

Mustafa Parıldar

 

Cuma

10:30 – 12:30

DG09

AGEP 203.01

Ebru

4

Yrd. Doç. Dr. Seher Aşıcı

 

Cuma

14:00 -18:00

SÜREM Ebru Sınıfı

AGEP 203.02

Ebru

8

Mehlika Çakan

Ümraniye Kampüsü’ndeki çalışma saatleri için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

Salı veya Perşembe

10:30-12:30 / 14:30-16:30

SÜREM Ebru Sınıfı

AGEP 204

Tezhip

4

Yrd. Doç. Dr. Gülnur Duran

 

Cuma

15:00 – 19:00

DG08

 

 

 OKUMA GRUPLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Türkçe Öğretiminde Kültürel Aktarım

2

Öğr. Gör. Aslı Fişekçioğlu

 

TDE Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 502

Readings on Modern Turkish Thought

2

Ar. Gör. Abdullah Esen

 

TDE Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 503

Çağdaş Türk Edebiyatında Roman

2

Hazal Bozyer

 

TDE Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 504

Osmanlıca Edebi Okumalar

2

 Yrd. Doç. Dr. Nur Nuriye Özmel

 

Çeviribilim Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 505

Tanzimat Dönemi Okumaları

2

 Yrd. Doç. Dr. Nur Nuriye Özmel

 

Çeviribilim Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 506

İngilizce Makale Okuma ve Anlama

3

Havva Aydın

 

Psikoloji Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 507

 Readings in Russian Politics

2

 Cavadbey Halilzade

 

Gün: Perşembe
Saat: 16:00-18:00
Derslik: Ümraniye Kampüsü U214

AGEP 508

 Sarf-Navih 1

 6

 Oğuzkağan Demir

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 509

Sarf-Navih 2

4

 Oğuzkağan Demir

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 510

Şerhu'l-Akaid

2

 Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Nebi Güdekli

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 511

Arapça

2

Yrd. Doç. Dr. M. Anas Sarmini

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 512

 Klasik Belagat Okumaları: Telhisu'l-Miftah

 2

 Yrd. Doç. Dr. Taha Boyalık

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

 

AGEP 513

 İslam Düşüncesi Okumaları

 2

 Yrd. Doç. Dr. Taha Boyalık

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 514

Fıkıh (Kuduri) (1. Kademe)

2

Yrd. Doç. Dr. M. Anas Sarmini

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 515

Fıkıh (Kuduri) (2. Kademe)

2

Yrd. Doç. Dr. M. Anas Sarmini

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 516

Coğrafiyyet el-Müdün el-Osmaniyye: el-Kuds

2

Yrd. Doç. Dr. A. Marouf Omar

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 517

Tefsir (Celaleyn)

2

Yrd. Doç. Dr. Monjed Abu Bakr

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 518

Tefsir Usulü (el-İtkan)

2

Yrd. Doç. Dr. Monjed Abu Bakr

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 519

Hadis Usulü (el-Beykuniyye)

2

Yrd. Doç. Dr. Ahmad Snobar

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 520

Hadis Okumaları (Mebariku'l-ezhar)

2

Prof. Dr. Zekeriya Güler

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 521

Kelâm (el-Bidâye fî Usûli’d-Dîn)

2

Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 522

Doğu'dan Batı'dan Okumalar

2

Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 523

Kitab-ı Mukaddes İbranicesine Giriş

2

Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 524

İngilizce ve Türkçe İslam ve Sosyal Bilim Okumaları

2

Ayşe Polat

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 525

Arapça Kitabet

2

Yrd. Doç. Dr. M. Naci Al-Omar

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 526

Kelam Atölyesi

2

Prof. Dr. İlyas Çelebi

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 527

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet Yücel

 

UİDB Fakültesi tarafından ilan edilecektir!

AGEP 528

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mevzuatı ve Uygulamaları

1

Yrd. Doç. Dr. Burhan Göklemez

 

Seminer Odası I (Ümraniye Kampüsü)

Gün: Cuma,  Saat: 14:30-15:30

 

 

 YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 

Antik Yunanca

 

3

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

 

Felsefe Bölümü tarafından ilan edilecektir!

 

AGEP 606.02

 

İleri Antik Yunanca

3

 

Felsefe Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 607.01

 

Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

 

Felsefe Bölümü tarafından ilan edilecektir!

 

AGEP 607.02

 

İleri Latince

3

 

Felsefe Bölümü tarafından ilan edilecektir!

AGEP 608. 01 – 06

İngilizce Kursları

-

Mehtap Güven Çoban, Gürel Çelik, Burak Başak, Ebru Asal, Ali Doğan, Matthew Champlin, Ali Doğan, N. Beyda Sarı, Alicia Sornson

Kurslar UİDB Fakültesi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri için açılmıştır.

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

 

Görüntülenme: 25 Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2018