2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav-Ödev Teslim Takvimi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
OTA102 Osmanlı Türkçesi II Doç. Dr. Arzu ATİK Doç. Dr. Arzu ATİK 24.06.2020 Çarşamba 14:15 Çevrimiçi Sınav
TED106 Akademik Okuma ve Yazma II Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED108 Sözcük ve Cümle Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED112 Gelişme Dönemi Klasik Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYÇİÇEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYÇİÇEĞİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
LING102 Introduction to Linguistics Öğr. Gör. Feride TEKELİ Öğr. Gör. Feride TEKELİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
EAP102 English for Academic Purposes II Öğr. Gör. Mehtap GÜVEN ÇOBAN Öğr. Gör. Mehtap GÜVEN ÇOBAN 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav
HIST104 Cultures and Civilizations II Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail ÖKTEN Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail ÖKTEN 26.06.2020 Cuma 14:00 Ödev Teslimi
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 26.06.2020 Cuma 14:30 Çevrimiçi Sınav
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
OTA202 Osmanlı Türkçesi Metinleri II Dr. Öğr. Üyesi Güler DOĞAN AVERBEK Dr. Öğr. Üyesi Güler DOĞAN AVERBEK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED204 20. yy Türk Edebiyatı Prof. Dr. Abdullah UÇMAN Prof. Dr. Abdullah UÇMAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED208 Klasik Edebiyat Bilgileri Doç. Dr. Arzu ATİK Doç. Dr. Arzu ATİK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED214 Klasik Edebiyat Bilgileri II Doç. Dr. Arzu ATİK Doç. Dr. Arzu ATİK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED223 Türk Dünyası Destanları Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
LIT202 Literary Theory II Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TED302 Metin Tahlili ve Şerhi II Prof. Dr. Ömer ZÜLFE Prof. Dr. Ömer ZÜLFE 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED304 Orta Türkçe Dr. Öğr. Üyesi Dilek HERKMEN Dr. Öğr. Üyesi Dilek HERKMEN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED306 Modern Türk Romanı Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
LIT302 Modern Turkish Thought: Literature & Education Prof. Dr. Seyfi KENAN Prof. Dr. Seyfi KENAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
LIT321 Sound & Sense Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TED402 Bitirme Tezi TDE Öğretim Üyeleri TDE Öğretim Üyeleri 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED404 Tanzimat Sonrası Eleştiri Prof. Dr. Abdullah UÇMAN Prof. Dr. Abdullah UÇMAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED423 Halk Kültürü Prof. Dr. Mehmet AÇA Prof. Dr. Mehmet AÇA 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED430 Edebiyat Felsefesi Öğr. Gör. Senail ÖZKAN Öğr. Gör. Senail ÖZKAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED438 Çağdaş Türk Şiiri Prof. Dr. Baki ASİLTÜRK Prof. Dr. Baki ASİLTÜRK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED442 Edebiyat ve Toplumsal Değişim Dr. Öğr. Üyesi Nur Nuriye ÖZMEL Dr. Öğr. Üyesi Nur Nuriye ÖZMEL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TED522 Klasik Osmanlı Türkçesi: Manzum Metinler Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED528 Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Arzu ATİK Doç. Dr. Arzu ATİK 24.06.2020 Çarşamba 14:15 Çevrimiçi Sınav
TED538 Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED555 Roman Çözümlemeleri Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED557 Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED559 Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri Prof. Dr. Orhan BİLGİN Prof. Dr. Orhan BİLGİN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TED626 Kaynak Eleştirisi Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED629 Roman Kuramı Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED630 Modern Türk Romanı Üzerine Tartışmalar Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED640 Klasik Türk Edebiyatında Mevlevî Kültürü Prof. Dr. Orhan BİLGİN Prof. Dr. Orhan BİLGİN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED652 İleri Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TED656 Klasik Türk Edebiyatında Surnâmeler Doç. Dr. Arzu ATİK Doç. Dr. Arzu ATİK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi

 

TARİH BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Tarih Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
OTA102 Osmanlı Türkçesi II Öğr. Gör. Davut ERKAN Öğr. Gör. Davut ERKAN 24.06.2020 Çarşamba 12:00 Ödev Teslimi
TAR106 İslam Tarihi II Prof. Dr. Casim AVCI Prof. Dr. Casim AVCI 26.06.2020 Cuma 14:00 Çevrimiçi Sınav
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 26.06.2020 Cuma 14:30 Çevrimiçi Sınav
HIST102 Theories and Methods in History II Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT 26.06.2020 Cuma 12:00 Ödev Teslimi
EAP102 English for Academic Purposes II Öğr. Gör. Mehtap GÜVEN ÇOBAN Öğr. Gör. Nurgül GÜNER 24.06.2020 Çarşamba 14:00 Çevrimiçi Sınav
TAR108 Türk-İslam Devletleri Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖKTEN Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖKTEN 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
HIST104 Cultures and Civilizations II Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail ÖKTEN Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail ÖKTEN 26.06.2020 Cuma 14:00 Ödev Teslimi
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Feride TEKELİ Öğr. Gör. Feride TEKELİ 25.06.2020 Perşembe 23:59 Ödev Teslimi
Tarih Bölümü 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
HIST202 History of Civilization II Prof. Dr. A. Selçuk ESENBEL Prof. Dr. A. Selçuk ESENBEL 25.06.2020 Perşembe 16:00 Ödev Teslimi
TAR206 Osmanlı Tarihi II (17. Yüzyıla Kadar) Prof. Dr. Feridun M. EMECEN Prof. Dr. Feridun M. EMECEN 23.06.2020 Salı 11:00 Çevrimiçi Sınav
HIST222 History of the Balkans Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU 23.06.2020 Salı 14:00 Çevrimiçi Sınav
HIST229 The Roman History Prof. Dr. Turhan KAÇAR Prof. Dr. Turhan KAÇAR 24.06.2020 Çarşamba 11:00 Çevrimiçi Sınav
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
OTA202 Osmanlı Türkçesi Metinleri II Öğr. Üyesi. Davut ERKAN Öğr. Üyesi. Davut ERKAN 25.06.2020 Perşembe 12:00 Ödev Teslimi
HIST208 History of Medieval Europe Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT 22.06.2020 Pazartesi 17:00 Ödev Teslimi
               
Tarih Bölümü 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TAR334 Endülüs Tarihi Öğr. Gör. Abdullah GÜLLÜOĞLU Öğr. Gör. Abdullah GÜLLÜOĞLU 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
TAR302 Çağdaş Avrupa Tarihi (19. - 20. Yüzyıllar) Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
TAR304 Osmanlı Belgeleri II Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Prof. Dr. İlhan ŞAHİN 23.06.2020 Salı 14:00 Çevrimiçi Sınav
HIST330 History of Iran Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖKTEN Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖKTEN 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
TAR332 Osmanlı Döneminde Sanat ve Medeniyet  Prof. Dr. Zeynep TARIM Prof. Dr. Zeynep TARIM 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
TAR306 Osmanlı Modernleşme Tarihi (1789-1922) Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
HIST324 History of the Middle East Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN 25.06.2020 Perşembe 14:00 Çevrimiçi Sınav
               
Tarih Bölümü 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TAR410 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Prof. Dr. Ali AKYILDIZ 23.06.2020 Salı 14:00 Ödev Teslimi
HIST426 Methods of History Teaching Prof. Dr. Seyfi KENAN Prof. Dr. Seyfi KENAN 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
TAR432 Osmanlı Tarihi Coğrafyası Prof. Dr. İlhan ŞAHİN Prof. Dr. İlhan ŞAHİN 25.06.2020 Perşembe 11:00 Çevrimiçi Sınav
HIST436 Islamic Intellectual World (13rd - 15th Centuries) Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖKTEN Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÖKTEN 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
               
               
               
               
Tarih Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TAR520 Osmanlı Belgelerinin Dili Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Prof. Dr. Ali AKYILDIZ 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Ödev Teslimi
TAR534 Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri Prof. Dr. Feridun M. EMECEN Prof. Dr. Feridun M. EMECEN 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Ödev Teslimi
TAR512 Tarih Yazıcılığı II Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT 22.06.2020 Pazartesi 12:00 Ödev Teslimi
TAR514 Osmanlı Diplomasi Tarihi Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
               
Tarih Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TAR632 Historiography Prof. Dr. A. Selçuk ESENBEL Prof. Dr. A. Selçuk ESENBEL 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Ödev Teslimi
TAR606 Osmanlı Diplomatikası: Defterler Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Prof. Dr. Ali AKYILDIZ 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Ödev Teslimi
TAR604 Osmanlı Sosyal Tarihi Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
TAR608 Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Siciller Öğr. Gör. Dr. Kenan YILDIZ Öğr. Gör. Dr. Kenan YILDIZ 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Ödev Teslimi

 

FELSEFE BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Felsefe Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu   Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih  Gün Saat Yöntem
FEL110 Felsefede Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
EAP102 English for Academic Purposes II Öğr. Gör. Elif Hande YILMAZ Öğr. Gör. Elif Hande YILMAZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
PHIL108 Predicate Logic  Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Çevrimiçi Sınav
HIST104 Cultures and Civilizations II Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail ÖKTEN Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail ÖKTEN 26.06.2020 Cuma  14:00 Ödev Teslimi
PHIL102 Epistemology Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
FEL106 Dil Felsefesi Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Feride TEKELİ Öğr. Gör. Feride TEKELİ 25.06.2020 Perşembe 23:59 Ödev Teslimi
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 26.06.2020 Cuma 14:30 Çevrimiçi Sınav
FEL104 Eskiçağ Felsefesi II Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN 25.06.2020 Perşembe 10:00 Çevrimiçi Sınav
Felsefe Bölümü 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PHIL204 Ontology Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
PHIL210 Philosophy of History Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALBAYRAK Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALBAYRAK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
PSI172 Psikolojiye Giriş II Öğr. Gör. Büşra AKTAŞ Öğr. Gör. Büşra AKTAŞ 23.06.2020 Salı 14:00 Çevrimiçi Sınav
FEL208 İslam Felsefesi Tarihi II Doç. Dr. Eşref ALTAŞ Doç. Dr. Eşref ALTAŞ 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
SOS102 Sosyolojide Yöntem Sorunu: Anlamak ve Açıklamak  Prof. Dr. Enes KABAKCI Prof. Dr. Enes KABAKCI 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
OTA122 Felsefe Metinleri İçin Osmanlı Türkçesi II Öğr. Gör. Davut ERKAN Öğr. Gör. Davut ERKAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
FEL242 Metinlerle Aristoteles Öğr. Gör. Hakan YÜCEFER Öğr. Gör. Hakan YÜCEFER 25.06.2020 Perşembe 18:00 Ödev Teslimi
PHIL202 History of Western Philosophy Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
Felsefe Bölümü 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PHIL308 Aesthetics Doç. Dr. Emre ŞAN Doç. Dr. Emre ŞAN 22.06.2020 Pazartesi 23:59 Ödev Teslimi
PHIL306 History of Modern Philosophy Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALBAYRAK Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALBAYRAK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
FEL358  Metinlerle Spinoza Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
FEL302 Klasik Türk Düşüncesi II Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
PSI272 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BABAYİĞİT Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BABAYİĞİT 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
SOS202 Sosyoloji Tarihi II Prof. Dr. Enes KABAKCI Prof. Dr. Enes KABAKCI 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
FEL304 Din Felsefesi Öğr. Gör. Dr. Betül AKDEMİR SÜLEYMAN Öğr. Gör. Dr. Betül AKDEMİR SÜLEYMAN 25.06.2020 Perşembe 14:00 Çevrimiçi Sınav
Felsefe Bölümü 4. Sınıf
  Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PHIL402 Contemporary Problems of Philosophy Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
FEL423 Çağdaş Fransız Felsefesi Doç. Dr. Emre ŞAN Doç. Dr. Emre ŞAN 22.06.2020 Pazartesi 23:59 Ödev Teslimi
FEL404 Türk Düşüncesinin Sorunları Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
PSI372 Kişilik Kuramları II Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BABAYİĞİT Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BABAYİĞİT 24.06.2020 Çarşamba 11:00 Çevrimiçi Sınav
SOS302 Bilgi Sosyolojisi Prof. Dr. Necmettin DOĞAN Prof. Dr. Necmettin DOĞAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
Felsefe Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
FEL506 Çağdaş Felsefe Sorunları Doç. Dr. Emre ŞAN Doç. Dr. Emre ŞAN 24.06.2020 Çarşamba 23:59 Ödev Teslimi
FEL511 Zihin Felsefesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALBAYRAK Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALBAYRAK 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
FEL517 Fenomenoloji ve Hermeneutik Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
FEL502 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri  Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
Felsefe Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
FEL604 Heidegger Doç Dr. Emre ŞAN Doç. Dr. Emre ŞAN 24.06.2020 Çarşamba 23:59 Ödev Teslimi
FEL621 Bilimde Teori ve Temsil Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
FEL626  Dil ve Düşünce Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
FEL606 Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
FEL602 Doktora Semineri Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi

 

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) PROGRAMI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ                          
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Programı 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRE102 Introduction to Translation II Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ 24.06.2020 Çarşamba 14:15 Çevrimiçi Sınav
TRE104 Intercultural Communication II Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN 25.06.2020 Perşembe 14:15 Çevrimiçi Sınav
TRE108 Comparative Civilization Studies Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR 26.06.2020 Cuma 23:59 Ödev Teslimi
INTE108 Interpreting Practices Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ 24.06.2020 Çarşamba 15:30 Çevrimiçi Sınav
MTI106 Contemporary World Literature Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ 22.06.2020 Pazartesi 10:30 Çevrimiçi Sınav
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 26.06.2020 Cuma 14:30 Çevrimiçi Sınav
TURK102 Türk Dili Öğr. Gör. Feride TEKELİ Öğr. Gör. Feride TEKELİ 25.06.2020 Perşembe 23:59 Ödev Teslimi
GER111 German I Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER 22.06.2020 Pazartesi 14:15 Çevrimiçi Sınav
GER112 German II Öğr. Gör. Arzu ALTAN Öğr. Gör. Arzu ALTAN 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
ARA111 Arabic I Öğr. Gör. Mohamad ALIBRAHIM Öğr. Gör. Mohamad ALIBRAHIM 25.06.2020 Perşembe 09:30 Çevrimiçi Sınav
ARA112 Arabic II Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad Hassan ABDELGAWAD Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad Hassan ABDELGAWAD 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
RUS111 Russian I Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 22.06.2020 Pazartesi 17:00 Çevrimiçi Sınav
RUS112 Russian II Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Programı 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRE208 Technical Writing Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN 26.06.2020 Cuma 23:59 Ödev Teslimi
TRE210 Introduction to Project Management Öğr. Gör. Bekir DİRİ Öğr. Gör. Bekir DİRİ 25.06.2020 Perşembe 15:00 Çevrimiçi Sınav
TRE222 Transcreation Öğr. Gör. Sevcan YILMAZ KUTLAY Öğr. Gör. Sevcan YILMAZ KUTLAY 24.06.2020 Çarşamba 23:59 Ödev Teslimi
LING222 Linguistics for Translators Öğr. Gör. Mustafa Cem ÇAKIR Öğr. Gör. Mustafa Cem ÇAKIR 26.06.2020 Cuma 09:30 Ödev Teslimi
HUM220 Contemporary World Literature Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ 22.06.2020 Pazartesi 10:30 Çevrimiçi Sınav
MTI204 Translation Oriented Text Analysis Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN 25.06.2020 Perşembe 10:30 Çevrimiçi Sınav
MTI206 Interpreting Practices II Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okan ÇAVUŞ 24.06.2020 Çarşamba 15:30 Çevrimiçi Sınav
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
GER211 German III Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
GER212 German IV Öğr. Gör. Arzu ALTAN Öğr. Gör. Arzu ALTAN 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav
ARA211 Arabic III Öğr. Gör. Mohamad ALIBRAHIM Öğr. Gör. Mohamad ALIBRAHIM 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
ARA212 Arabic IV Öğr. Gör. Mahmoud ABS Öğr. Gör. Mahmoud ABS 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav
RUS211 Russian III Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 26.06.2020 Cuma 14:15 Çevrimiçi Sınav
RUS212 Russian IV Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Programı 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRE308 Translation Quality Standards Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU 26.06.2020 Cuma 12:15 Çevrimiçi Sınav
TRE322 Editing and Proofreading Öğr. Gör. Aslı KALEM BAKKAL Öğr. Gör. Aslı KALEM BAKKAL 24.06.2020 Çarşamba 10:00 Ödev Teslimi
TRE324 Historical Translation Studies Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN 23.06.2020 Salı 10:30 Ödev Teslimi
INTE306 Onsight Interpreting Öğr. Gör. Gözde BÜKLÜM Öğr. Gör. Gözde BÜKLÜM 27.06.2020 Cumartesi 10:30 Çevrimiçi Sınav
LING320 Contrastive Turkish-English Analysis Öğr. Gör. Mustafa Cem ÇAKIR Öğr. Gör. Mustafa Cem ÇAKIR 24.06.2020 Çarşamba 14:00 Ödev Teslimi
GER311 German V Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER 26.06.2020 Cuma 17:00 Çevrimiçi Sınav
GER312 German VI Öğr. Gör. Arzu ALTAN Öğr. Gör. Arzu ALTAN 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
ARA311 Arabic V Öğr. Gör. Abdelhamid EL AFAKI EL FELLAH Öğr. Gör. Abdelhamid EL AFAKI EL FELLAH 26.06.2020 Cuma 15:00 Çevrimiçi Sınav
ARA312 Arabic VI Öğr. Gör. Mahmoud ABS Öğr. Gör. Mahmoud ABS 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
RUS311 Russian V Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 26.06.2020 Cuma 17:00 Çevrimiçi Sınav
RUS312 Russian VI Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Programı 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRE402 Bitirme Tezi TRE Öğretim Üyeleri TRE Öğretim Üyeleri 26.06.2020 Cuma 17:00 Tez Teslimi
TRE406 Localization and Project Management Öğr. Gör. Bekir DİRİ Öğr. Gör. Bekir DİRİ 25.06.2020 Perşembe 12:00 Çevrimiçi Sınav
TRE426 Discourse Analysis Öğr. Gör. Sevcan YILMAZ KUTLAY Öğr. Gör. Sevcan YILMAZ KUTLAY 24.06.2020 Çarşamba 23:59 Ödev Teslimi
TRE432 Research and Innovation in Translation Studies and Translation Technologies Prof. Dr. Işın ÖNER Prof. Dr. Işın ÖNER 23.06.2020 Salı 14:15 Ödev Teslimi
INTE406 Conference Interpreting Öğr. Gör. Özüm ARZIK ERZURUMLU Öğr. Gör. Özüm ARZIK ERZURUMLU 22.06.2020 Pazartesi 10:00 Çevrimiçi Sınav
GER411 German VII Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER Ögr. Gör. Sevil YEDİKARDEŞLER 25.06.2020 Perşembe 17:00 Çevrimiçi Sınav
GER412 German VIII Öğr. Gör. Arzu ALTAN Öğr. Gör. Arzu ALTAN 22.06.2020 Pazartesi 14:15 Çevrimiçi Sınav
ARA411 Arabic VII Öğr. Gör. Abdelhamid EL AFAKI EL FELLAH Öğr. Gör. Abdelhamid EL AFAKI EL FELLAH 26.06.2020 Cuma 09:30 Çevrimiçi Sınav
ARA412 Arabic VIII Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad Hassan ABDELGAWAD Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad Hassan ABDELGAWAD 22.06.2020 Pazartesi 14:15 Çevrimiçi Sınav
RUS412 Russian VIII Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 22.06.2020 Pazartesi 14:15 Çevrimiçi Sınav
Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRE529 Discourse Analysis Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ 23.06.2020 Salı 18:00 Ödev Teslimi
TRE537 Research Techniques Prof. Dr. Işın ÖNER Prof. Dr. Işın ÖNER 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
Çeviribilim Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRE623 Translation and Modernization Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ 24.06.2020 Çarşamba 18:00 Ödev Teslimi
TRE627 Translation Workshop Dr. Öğr. Üyesi Senem ÖNER BULUT Dr. Öğr. Üyesi Senem ÖNER BULUT 25.06.2020 Perşembe 14:00 Ödev Teslimi
TRE628 Special Topics in Translation Studies Prof. Dr. Işın ÖNER Prof. Dr. Işın ÖNER 23.06.2020 Salı 18:00 Ödev Teslimi
TRE635 Translation Studies Seminar Prof. Dr. Işın ÖNER Prof. Dr. Işın ÖNER 24.06.2020 Çarşamba 14:00 Ödev Teslimi

 

ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ARAPÇA) PROGRAMI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ                                
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (Arapça) Programı 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRA104 Kültürlerarası İletişim Becerileri II Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Feride TEKELİ Öğr. Gör. Feride TEKELİ 25.06.2020 Perşembe 14:30 Ödev Teslimi
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 26.06.2020 Cuma 14:30 Çevrimiçi Sınav
INTA108 Sözlü Çeviri Uygulamaları (Arapça) Öğr. Gör. Merve Dağistanli BARSİK Öğr. Gör. Merve Dağistanli BARSİK 23.06.2020 Salı 12:00 Çevrimiçi Sınav
ENG112 English II Öğr. Gör. Nurbanu Ebru KUZGUN Öğr. Gör. Nurbanu Ebru KUZGUN 24.06.2020 Çarşamba 09:30 Çevrimiçi Sınav
TRA108 Karşılaştırmalı Medeniyet Araştırmaları (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR 26.06.2020 Cuma 23:59 Ödev Teslimi
TRA102 Çeviriye Giriş II (Arapça) Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ 24.06.2020 Çarşamba 14:15 Çevrimiçi Sınav
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (Arapça) Programı 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ENG211 English III Öğr. Gör. Nurbanu Ebru KUZGUN Öğr. Gör. Nurbanu Ebru KUZGUN 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
ENG212 English IV Öğr. Gör. Nurbanu Ebru KUZGUN Öğr. Gör. Nurbanu Ebru KUZGUN 22.06.2020 Pazartesi 14:15 Çevrimiçi Sınav
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
TRA208 Teknik Metin Yazarlığı Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
TRA222 Yaratıcı Metin Çevirisi (Arapça) Doç. Dr. Kerim AÇIK Doç. Dr. Kerim AÇIK 25.06.2020 Perşembe 09:30 Ödev Teslimi
LING224 Çevirmenler için Dil Bilimi II Öğr. Gör. Mustafa Cem ÇAKIR Öğr. Gör. Mustafa Cem ÇAKIR 24.06.2020 Çarşamba 09:30 Ödev Teslimi
TRA210 Proje Yönetime Giriş Öğr. Gör. Bekir DİRİ Öğr. Gör. Bekir DİRİ 24.06.2020 Çarşamba 14:15 Çevrimiçi Sınav
ITB220 Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF 25.06.2020 Perşembe 14:15 Çevrimiçi Sınav
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (Arapça) Programı 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ENG312 English VI Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
ENG311 English V Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ 22.06.2020 Pazartesi 14:15 Çevrimiçi Sınav
TRA326 Hukuk Metinleri Çevirisi (Arapça) Doç. Dr. Kerim AÇIK Doç. Dr. Kerim AÇIK 23.06.2020 Salı 09:30 Ödev Teslimi
INTA328 Basın ve Medya Çevirisi (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
INTA306 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH 24.06.2020 Çarşamba 09:30 Çevrimiçi Sınav
TRA324 Çeviri Tarihi Prof. Dr. İsmail DURMUŞ Prof. Dr. İsmail DURMUŞ 24.06.2020 Çarşamba 14:15 Ödev Teslimi
TRA308 Çeviride Kalite Standartları Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU Öğr. Gör. Kadir İlbey ÇAKIROĞLU 26.06.2020 Cuma 14:15 Çevrimiçi Sınav
Çeviribilim Bölümü Mütercim Tercümanlık (Arapça) Programı 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ENG412 English VIII Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav
TRA406 Yerelleştirme ve Proje Yönetimi Öğr. Gör. Bekir DİRİ Öğr. Gör. Bekir DİRİ 24.06.2020 Çarşamba 09:30 Çevrimiçi Sınav
TRA426 Söylem Çözümlemesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF 24.06.2020 Çarşamba 14:15 Çevrimiçi Sınav
INTA406 Konferans Çevirisi (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HELALŞAH 25.06.2020 Perşembe 14:15 Çevrimiçi Sınav
TRA222 Yaratıcı Metin Çevirisi (Arapça) Doç. Dr. Kerim AÇIK Doç. Dr. Kerim AÇIK 25.06.2020 Perşembe 09:30 Ödev Teslimi
TRA402 Bitirme Tezi TRA Öğretim Üyeleri TRA Öğretim Üyeleri 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Psikoloji Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PSI102 Psikoloji II Öğr. Gör. Büşra Aktaş Öğr. Gör. Büşra Aktaş 23.06.2020 Salı 14:00 Çevrimiçi Sınav
PSI104 Bilişsel Psikoloji II Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Çevrimiçi Sınav
PSY108 Research Methods II Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut 23.06.2020 Salı 10:00 Çevrimiçi Sınav
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Feride Tekeli Öğr. Gör. Feride Tekeli 25.06.2020 Perşembe 23:59 Ödev Teslimi
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Prof. Dr. Tahsin Görgün Prof. Dr. Tahsin Görgün 26.06.2020 Cuma 14:30 Çevrimiçi Sınav
EAP102 English for Academic Purposes II Öğr. Gör. Ebru Kuzgun Öğr. Gör. Ebru Kuzgun 24.06.2020 Çarşamba 14:00 Çevrimiçi Sınav
HIST104 Cultures and Civilizations II Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail Ökten Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul İsmail Ökten 26.06.2020 Cuma 14:00 Ödev Teslimi
SOS172 Sosyolojiye Giriş Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen Bayhan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen Bayhan 26.06.2020 Cuma 13:00 Çevrimiçi Sınav
Psikoloji Bölümü 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PSY202 Lifespan Development II Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut 22.06.2020 Pazartesi 11:00 Çevrimiçi Sınav
PSY204 Biopsychology II Öğr. Gör. Can Soylu Öğr. Gör. Can Soylu 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Çevrimiçi Sınav
PSI206 Sosyal Psikoloji II Öğr. Gör. Büşra Aktaş Öğr. Gör. Büşra Aktaş 23:06.2020 Salı 15:00 Çevrimiçi Sınav
PSI208 Kişilik Kuramları II Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit 24.06.2020 Çarşamba 11:00 Çevrimiçi Sınav
STA172 Statistics II Öğr. Gör. Büşra Aktaş Öğr. Gör. Büşra Aktaş 23.06.2020 Salı 14:00 Çevrimiçi Sınav
AIIT202 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
Psikoloji Bölümü 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PSY302 Abnormal Psychology II Öğr. Gör. Pelin Erbil Öğr. Gör. Pelin Erbil 25.06.2020 Perşembe 14:00 Çevrimiçi Sınav
PSY304 Ethics in Psychology and Mental Health Professions Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI308 Gelişim Psikolojisinde Kullanılan Testler Prof. Dr. T. Gül Şendil Prof. Dr. T. Gül Şendil 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI327 Selected Topics in Psychopathology Prof. Dr. T. Gül Şendil Prof. Dr. T. Gül Şendil 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI330 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI340 Psikolinguistik Öğr. Gör. Zeynep Temel Öğr. Gör. Zeynep Temel 24.06.2020 Çarşamba 14:00 Çevrimiçi Sınav
Psikoloji Bölümü 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PSI402 Klinik Görüşme Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İnanıcı Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İnanıcı 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI428 Vaka Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSY434 Developmental Psychopathology Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut 22.06.2020 Pazartesi 14:00 Çevrimiçi Sınav
PSI440 Psikodrama Prof. Dr. T. Gül Şendil Prof. Dr. T. Gül Şendil 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI441 Pozitif Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Babayiğit 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI446 Sağlık Psikolojisi Alanında Araştırmalar Öğr. Gör. Pelin Erbil Öğr. Gör. Pelin Erbil 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI449 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular Doç. Dr. Selma Arıkan Doç. Dr. Selma Arıkan 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
Psikoloji Bölümü Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
PSI521 Davranışsal Genetik Prof. Dr. Hülya Yazıcı Prof. Dr. Hülya Yazıcı 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI522 Psikolojide Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI526 Aile İçi İlişkiler Prof. Dr. T. Gül Şendil Prof. Dr. T. Gül Şendil 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi
PSI529 Çocuklarda Sosyal Bilişsel Gelişim: Zihinselleştirme Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut 22.06.2020 Pazartesi 09:00 Ödev Teslimi

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
İlahiyat 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ILH 102 Kuran Okuma ve Tecvit II (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
ENG102 English II Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ 26.06.2020 Cuma 14:15 Çevrimiçi Sınav
ILH 104 Arap Dili ve Belâgatı II (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Naji ALOMAR Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Naji ALOMAR 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
ILH 106 İslam İbadet Esasları (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
ILH 108 Tefsir Usulü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK 27.06.2020 Cumartesi 11:30 Çevrimiçi Sınav
ILH 110 Hadis Usulü Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Prof. Dr. Ahmet YÜCEL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
ILH 112 İslam Tarihi I (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
ILH 114 Mantık Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
ILH 116 İslam Hukukuna Giriş Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TURK 102 Türk Dili II Öğr. Gör. Gökhan DENİZ Öğr. Gör. Gökhan DENİZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
PEF 102 Eğitim Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
İlahiyat 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ILH 202 Kuran Okuma ve Tecvit IV (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
PEF202 Öğretim İlke ve Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet KOÇ Prof. Dr. Ahmet KOÇ 27.06.2020 Cumartesi 11:30 Çevrimiçi Sınav
IBL208 İslam Hukuk Usulü Dr. Adem YIĞIN Dr. Adem YIĞIN 26.06.2020 Cuma 15:00 Çevrimiçi Sınav
IBL 204 Tefsir II (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 206 Hadis II (Arapça) Prof. Dr. Zekeriya GÜLER/Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER Prof. Dr. Zekeriya GÜLER/Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 210 Kelam Tarihi Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 212 İlk Çağ Felsefesi Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN 26.06.2020 Cuma 11:30 Çevrimiçi Sınav
IBL 214 Din Sosyolojisi Prof. Dr. Nuri TINAZ Prof. Dr. Nuri TINAZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 216 İslam Medeniyeti Tarihi Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN 25.06.2020 Perşembe 14:15 Çevrimiçi Sınav
AIIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
İlahiyat 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ILH 302 Kuran Okuma ve Tecvit VI (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL310 İslam Felsefesi II Öğr. Gör. Kübra ŞENEL Öğr. Gör. Kübra ŞENEL 26.06.2020 Cuma 11:30 Çevrimiçi Sınav
IBL308 Tasavvuf Öğr. Gör. Dr. Cennet Ceren ÇAVUŞ Öğr. Gör. Dr. Cennet Ceren ÇAVUŞ 23.06.2020 Salı 14:15 Çevrimiçi Sınav
IBL312 Dinler Tarihi II Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN 27.06.2020 Cumartesi 11:30 Çevrimiçi Sınav
IBL 304 Kelam II (Arapça) Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 306 İslam Hukuku II (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 314 İslam Sanatları Tarihi Prof. Dr. Muhittin SERİN Prof. Dr. Muhittin SERİN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 348 Kur'an'ın Üslup ve İ'cazı Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 350 Hadis Tahrici ve Ricâli Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 328 Klasik Kelâm Metinleri Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 352 Osmanlı Hukuk Tarihi Doç. Dr. Sami ERDEM Doç. Dr. Sami ERDEM 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 346 Klasik Siyer Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 354 Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar Prof. Dr. Nuri TINAZ Prof. Dr. Nuri TINAZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
PEF 324 Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
PEF 302 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Umut KAYA Dr. Öğr. Üyesi Umut KAYA 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
İlahiyat 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ILH 402 Kuran Okuma ve Tecvit VIII (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK / Öğr. Gör. Ayşe Elif APUHAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL446 Mukayeseli Peygamberler Tarihi Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Çevrimiçi Sınav
IBL404 Din Felsefesi Öğr. Gör. Dr. Betül Akdemir SÜLEYMAN Öğr. Gör. Dr. Betül Akdemir SÜLEYMAN 26.06.2020 Cuma 14:15 Çevrimiçi Sınav
IBL 408 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZ Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 410 Hitabet ve Mesleki Uygulama Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kamil YAŞAROĞLU Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kamil YAŞAROĞLU 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Prof. Dr. Zekeriya GÜLER Prof. Dr. Zekeriya GÜLER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 428 Günümüz Kelâm Problemleri Doç. Dr. Mehmet BULĞEN Doç. Dr. Mehmet BULĞEN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
IBL 452 Farsça Dr. Öğr. Üyesi Ümran AY Dr. Öğr. Üyesi Ümran AY 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
 Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yöntem
TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB536  Oryantalistler ve Kuran Araştırmaları Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB538 Kuran Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB526 Muamelat Fıkhı Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB566 Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB524 Fıkıh Usulü: Istinbat Metotları ve İctihat Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Prof. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL Prof. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB568  Ahkam Hadisleri Prof. Dr. Zekeriya GÜLER Prof. Dr. Zekeriya GÜLER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB532  Günümüz Hadis Meseleleri Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Prof. Dr. Ahmet YÜCEL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB546  Hadis Literatürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBAR Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBAR 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB574 Günümüz Kelam Problemleri Prof. Dr. Hülya ALPER Prof. Dr. Hülya ALPER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB550 İslam Ahlak Teorileri Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB540 Müteahhirun Dönemi Kelamı Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB576 Mukayeseli Teoloji Okumaları Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen Tarih Gün Saat Yöntem
TIB642 Günümüz Kelâm Literatürü: İçerik ve Yöntem Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB644 Ebu’l-Mu’in Nesefî - Gazzali Okumaları Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB620 Yeni İlm-i Kelâm Dönemi: Şahıslar ve Meseleler Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB622 Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Prof. Dr. Ahmet YÜCEL 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB626 Fıkhu’l-Hadis Prof. Dr. Zekeriya GÜLER Prof. Dr. Zekeriya GÜLER 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi
TIB624  İslam Mezheplerinin Hadise Yaklaşımı Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBAR Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBAR 27.06.2020 Cumartesi 18:00 Ödev Teslimi

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
POLS102 Introduction to International Relations Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS108 Research Methods Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS106 Constitutional Law Öğr. Gör. Armağan BAŞER Öğr. Gör. Armağan BAŞER 25.06.2020 Perşembe 18:00 Ödev Teslimi
STA174 Statictics Doç. Dr. Özer SELÇUK Doç. Dr. Özer SELÇUK 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Feride TEKELİ Öğr. Gör. Feride TEKELİ 25.06.2020 Perşembe 23,6 Ödev Teslimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
POLS208 Turkish Political and Admistrative System  Prof. Dr. Hamza ATEŞ Prof. Dr. Hamza ATEŞ 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS204 Foreign Policy Analysis Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS202 History of World Politics II Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN 24.06.2020 Çarşamba 14:00 Çevrimiçi Sınav
POLS206 History of Political Thought II Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
POLS210 International Organisations Doç. Dr. Semiha Özgür ÜNAL ERİŞ Doç. Dr. Semiha Özgür Ünal ERİŞ 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
POLS304 Theories of International Relations Prof. Dr. Ramazan GÖZEN Prof. Dr. Ramazan GÖZEN 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS302 Turkey-EU Relations Doç. Dr. Semiha Özgür Ünal ERİŞ Doç. Dr. Semiha Özgür Ünal ERİŞ 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS334 Conceptualising the EU Doç. Dr. Semiha Özgür Ünal ERİŞ Doç. Dr. Semiha Özgür Ünal ERİŞ 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS342 Contemporary Middle Eastern History Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS336 Russian Politics Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KALKAN Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KALKAN 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS340 Political History of Europe Doç. Dr. Acar KUTAY Doç. Dr. Acar KUTAY 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
GER102 German II Öğr. Gör. Arzu ALTAN Öğr. Gör. Arzu ALTAN 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
ARA102 Arabic II Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad Hassan ABDELGAWAD Öğr. Gör. Dalia Abdelgawad Hassan ABDELGAWAD 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
RUS102 Russian II Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 22.06.2020 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Sınav
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
POLS402 Theories of Democracy and Multiculturalism Prof. Dr. Michelangelo GUIDA Prof. Dr. Michelangelo GUIDA 23.06.2020 Salı 16:00 Çevrimiçi Sınav
ECON402 International Political Economy Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ 26.06.2020 Cuma 14:00 Ödev Teslimi
POLS428 Ethnicity and Nationalism Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
POLS438 Local Governments Doç. Dr. Acar KUTAY Doç. Dr. Acar KUTAY 26.06.2020 Cuma 18:00 Ödev Teslimi
GER202 German IV Öğr. Gör. Arzu ALTAN Öğr. Gör. Arzu ALTAN 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav
ARA202 Arabic IV Öğr. Gör. Mahmoud ABS Öğr. Gör. Mahmoud ABS 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav
RUS202 Russian IV Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ Öğr. Gör. Tamilla AKTAŞ 23.06.2020 Salı 09:30 Çevrimiçi Sınav

 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Sosyal Hizmet Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
EKON172 Ekonomiye Giriş Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÖKLEMEZ Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÖKLEMEZ 24.06.2020 Çarşamba 17:00 Ödev Teslimi
TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Fatma Beyhan MADEN Öğr. Gör. Fatma Beyhan MADEN 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
SHZ 116 Sosyal Psikoloji Öğr. Gör Cem MALAKCIOĞLU Öğr. Gör Cem MALAKCIOĞLU 23.06.2020 Salı 13:00 Çevrimiçi Sınav
SHZ 112 Sosyal ve Kültürel Antropoloji Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT 25.06.2020 Perşembe 13:00 Çevrimiçi Sınav
SHZ 114 Müracaatçı Sistemlerini Tanıma Prof. Dr. İshak AYDEMİR Prof. Dr. İshak AYDEMİR 24.06.2020 Çarşamba 13:00 Çevrimiçi Sınav
SOS 172 Sosyolojiye Giriş Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen BAYHAN Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen BAYHAN 26.06.2020 Cuma 13:00 Çevrimiçi Sınav
Sosyal Hizmet Bölümü 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
SHZ236 Türk İşaret Dili II Öğr. Gör. Gülsüm Merve Arazlı Öğr. Gör. Gülsüm Merve Arazlı 25.06.2020 Perşembe 10:00 Çevrimiçi Sınav
SHZ204 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi II Öğr. Gör. Burcu Gündüz Öğr. Gör. Burcu Gündüz 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
SHZ206 Sosyal Hizmet Araştırma Metotları Öğr. Gör. Sümeyye Esra Köten GÜÇLÜ Öğr. Gör. Sümeyye Esra Köten GÜÇLÜ 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
SHZ210 Küresel Toplumu Anlama II Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen BAYHAN Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen BAYHAN 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem

 

EKONOMİ BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Ekonomi Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ECON 104 Management II Dr. Öğr. Üyesi Burcu İNCİ Dr. Öğr. Üyesi Burcu İNCİ 26.06.2020 Cuma 10:00 Ödev Teslimi
ECON 106 Mathematics for Economists II Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ 25.06.2020 Perşembe 14:00 Ödev Teslimi
TURK 102 Türk Dili II Ögr. Gör. Fatma Beyhan Maden Ögr. Gör. Fatma Beyhan Maden 26.06.2020 Cuma 15:00 Ödev Teslimi
Ekonomi Bölümü 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
STA 102 Statistics II Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ 25.06.2020 Perşembe 14:00 Ödev Teslimi
ECON 208 Business Law Ögr. Gör. Armağan BAŞER Ögr. Gör. Armağan BAŞER 26.06.2020 Cuma 14:00 Ödev Teslimi
AIIT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN 25.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
Ekonomi Bölümü 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ECON 302 Financial Markets Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ 25.06.2020 Perşambe 14:00 Ödev Teslimi
ECON 327 Competition Law and Policy Ögr. Gör. Armağan BAŞER Ögr. Gör. Armağan BAŞER 26.06.2020 Cuma 14:00 Ödev Teslimi
 
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
ECON 402 International Political Economy Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ 26.06.2020 Cuma 14:00 Ödev Teslimi
ECON 422 Behavioral Economics Doç. Dr. Özer SELÇUK Doç. Dr. Özer SELÇUK 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
EKONOMİ VE FİNANS (TÜRKÇE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
EFT 530 İslam Ekonomisi ve Finansı Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ 25.06.2020 Perşembe 14:00 Ödev Teslimi

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ  BÖLÜMÜ 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV-ÖDEV TESLİM TAKVİMİ
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yöntem
TRO108 Dil Eğitimin Temel Kavramları Dr. Ögr. Üyesi Arzu Öztürk Dr. Ögr. Üyesi Arzu Öztürk 26.06.2020 Cuma 15:00 Çevrimiçi Sınav
TRO106 Türk Dil Bilgisi II Dr. Ögr. Üyesi Göksel Öztürk Dr. Ögr. Üyesi Göksel Öztürk 23.06.2020 Salı 17:00 Ödev Teslimi
ENG102 İngilizce II Ögr. Gör. Büşra Başoğlu Ögr. Gör. Büşra Başoğlu 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
TRO104 Osmanlı Türkçesi II Dr. Ögr. Üyesi Arzu Öztürk Dr. Ögr. Üyesi Arzu Öztürk 26.06.2020 Cuma 11:00 Çevrimiçi Sınav
TRO106 Türk Dili II Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Kamil Ercantürk Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Kamil Ercantürk 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
EMB102 Eğitim Psikolojisi Dr. Ögr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça Dr. Ögr. Üyesi Gülsüm Pehlivan Ağırakça 25.06.2020 Perşembe 11:00 Çevrimiçi Sınav
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Ögr. Üyesi Zekeriya Türkmen Dr. Ögr. Üyesi Zekeriya Türkmen 25.06.2020 Perşembe 17:00 Ödev Teslimi
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Kamil Ercantürk Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Kamil Ercantürk 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi
TRO102 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Kamil Ercantürk Dr. Ögr. Üyesi Oğuz Kamil Ercantürk 26.06.2020 Cuma 17:00 Ödev Teslimi

 

 

 

Görüntülenme: 1246 Yayınlanma Tarihi: 21 Haziran 2020