2019-2020 Akademik Yılı Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Öğretiminde Ders Alma Esasları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

2019-2020 Akademik Yılı

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Öğretiminde Ders Alma Esasları

 

A-Başvuru

(1) Yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenci, alacağı ders/derslerin öğretim dili, kredi/saati, AKTS, içerik bilgilerini ve yaz öğretimi akademik takvimini ekleyeceği form dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm/anabilim dalı başkanlığına başvurur.

(2) Bölüm/anabilim dalı başkanlığı başvuruları değerlendirir ve fakülte yönetim kurulu kararı ile yaz öğretiminden ders alacak öğrencilerin listesi belirlenir ve ilan edilir.

B-Ders Alma

(1) Bir öğrenci yaz öğretiminde lisans öğrenimi süresince toplam 10 kredilik en fazla 4 ders alabilir.  

(2) Öğrenci ders eksiğini tamamlamak, başarısız olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz öğretimindeki derslere kayıt olabilir ancak (DD) ve (DC) notu aldığı dersi/dersleri not yükseltmek üzere yaz öğretiminde tekrar edebilir.

(3) Lisans Programının dördüncü yarıyılı sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında olan (sınamalı) öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz.

C-Değerlendirme

(1) Yaz öğretiminde alınan dersin yüzlük sistemdeki başarı notu, öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmek üzere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre fakülte yönetim kurulu tarafından harf notuna dönüştürülür. Oluşan harf notu öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretimi programlarında aldığı derslerde başarılı sayılması için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.

D-2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde Ders Alınabilecek Yüksek Öğretim Kurumları

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Akdeniz Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Boğaziçi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Marmara Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Mimar Sinan Güz. San. Ünv.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Selçuk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Tarih Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Ankara Üniversitesi

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Tarih Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Marmara Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Fen edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İstanbul Şehir Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih Bölümü

Selçuk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

 

Psikoloji Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe, Tarih, Psikoloji, Kültür, Eğitim Ders Grubu

Koç Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

İstanbul Şehir Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yeditepe Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

İstanbul Okan Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji Bölümü

 

Acıbadem Üniversitesi

Fen Edebiyat

Psikoloji Bölümü

Özyeğin Üniversitesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

 

Felsefe Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Koç Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Galatasaray Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

İstanbul Üniversitesi   

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Mimar Sinan Güzel San. Üniv. 

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

 

Çeviribilim Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Faculty of Art Design and Architecture

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Faculty of Humanities and Letters

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

School of English Language

 

Boğaziçi Üniversitesi

 

Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil, Spor Ders Grubu

Boğaziçi Üniversitesi

 

Felsefe, Tarih, Psikoloji, Kültür, Eğitim Ders Grubu

Boğaziçi Üniversitesi                    

      

Politika, Ekonomi, İş,

Uygulamalı Disiplinler Ders Grubu

Bilgi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Avrupa Birliği İlişkileri

Bilgi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi

Hukuk

ODTÜ 

Yaz Okulu

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

 

Sosyal Hizmet Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

 

Ekonomi Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi   

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi

İşletme Fakültesi

Ekonomi/İşletme Müh. Böl.

Marmara Üniversitesi

İktisat Fakültesi

İktisat (İngilizce) Bölümü


 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam ve Din Bilimleri Lisans Programı

Üniversite

Fakülte

 

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Atatürk Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Erciyes Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Sakarya Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Bursa Uludağ Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Dicle Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Fırat Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Hitit Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Çukurova Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Gazi Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Marmara Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa)

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

Selçuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği Bölümü

 

Görüntülenme: 1139 Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 2020