2019-2020 Akademik Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları

    2019-2020 AKADEMİK YILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI  

- Başvurular 29 Temmuz-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında (www.29mayis.edu.tr) yer alacak "Kurumlar Arası Yatay Geçiş" ilanıyla online olarak alınacaktır.

- Adayların Üniversitemize şahsen gelmeleri gerekmeyecektir.

- Yatay geçişle yerleştirilen öğrencilerin intibakları sonucunda öğrenciler yarıyıl/yıl kaybı yaşayabilirler.

- Adayların e-posta adresinin aktif olarak kullanılır olması gerekmektedir.

- Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru formu

2- Yeni tarihli öğrenci belgesi

3- Not çizelgesi (transkript)

4- Not çizelgesinde belirtilen derslerin onaylı içerikleri

5- Disiplin cezası almadığına dair belge

6- Öğrenim görmekte olduğu programa ait öğretim planının onaylı örneği

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- ÖSYM sonuç belgesi (yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesinin internet çıktısı)

9- 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Yatay geçişi gerçekleşen adayların kesin kayıtları sırasında yukarıdaki belgelerin asılları ile yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge istenecektir. Belgelerin asıllarından herhangi birinin eksik olması veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde adayın yatay geçişi iptal edilecektir.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş kontenjan ve takvimi için tıklayınız.

Not: Online başvuru için tıklayınız.

Görüntülenme: 184 Yayınlanma Tarihi: 23 Temmuz 2019