2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Ek Kontenjan Kesin Kayıt Duyurusu

Değerli Öğrencimiz,

Artık İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ailesinin bir bireyisiniz; aramıza hoş geldiniz.

 1. Üniversitemize kesin kayıt işlemleri 23 - 27  Eylül 2019 tarihleri arasında üniversitemiz Elmalıkent Yerleşkesinde bulunan kayıt ofisine şahsen gelerek yaptırılacaktır.
 2. Yukarıda belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan öğrenciler, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. 
 3. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara kesin kayıt yaptıracak öğrenciler hazırlık sınıfı öğrenim ücreti üzerinden ödeme yapacaklardır. Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olup lisans öğrenimine başlayanlara programlarının ücret durumuna göre fark iadesi yapılacak veya kendilerinden fark tahsil edilecektir.
 4. Kesin kayıt için gerekli belgeler:
 • Öğrenim ücreti dekontu (ücret ödemesi gereken öğrenciler içindir),
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (internet üzerinden alınacaktır),
 • Mezun olunan liseden alınan diplomanın aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı),
 • Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • 4 adet vesikalık fotoğraf (arkalarına iz bırakmadan adınızı, soyadınızı ve kazandığınız programı yazınız).
 1. Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, bütünleme veya tek ders sınavı sonucuna göre ortaöğretim kurumlarından mezun olacak adayların, Elmalıkent Yerleşkesi kayıt ofisine gelerek geçici kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu adayların ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmeleri halinde, geçici kayıtları, asıl kayda dönüştürülecektir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.
 2. İngilizce ve Arapça Hazırlık Sınıfı Sevgiye Belirleme Sınavı 30 Eylül 2019 tarihinde saat 09:30’da, Yeterlik Sınavı 01 Ekim 2019 tarihinde saat 09:30’da Üniversitemiz Elmalıkent Yerleşkesinde yapılacaktır.
 3. Üniversiteye yerleşmekle birlikte başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramaz. Bu öğrencilerin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek detaylı bilgi almaları gerekmektedir.
 4. a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybeden adayların,
  b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanların,
  c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek detaylı bilgi almaları gerekmektedir.
 5. Şehit eş ve çocukları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanı olmaları nedeniyle öğrenim ücreti indiriminden yararlanmak için talepte bulunacaklar kayıt sırasında durumlarını gösteren belgeleri ibraz etmelidirler.
 6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Burslar ve sağlanan diğer imkanlar için tıklayınız.

Üniversitemiz öğrenci yurtları hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

 

İletişim:

Çağrı Merkezi: +90 216 988 14 00

Adres: Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul

Santral: +90 216 474 08 60 Dahili: 2319 - 2415

E-posta: ogrenciisleri@29mayis.edu.tr

Görüntülenme: 113 Yayınlanma Tarihi: 23 Eylül 2019