2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

1) ÇAP başvuruları ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
2) Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.
3) Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 3,50 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
4) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve Öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilgili yabancı dil Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
5) Ana dili Türkçe olmayan ve öğrenim dili bir yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan programlarda ÇAP yapmak istedikleri taktirde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
6) ÇAP’a başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal lisans programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
7) ÇAP yapacak öğrencilerin çift anadal programını açan lisans programının öngördüğü ders ve kredi yükünü tamamlamaları zorunludur.
8) ÇAP başvuru formunu indirmek için tıklayınız. Doldurulmuş başvuru formu öğrenci tarafından imzalanarak ogrenciisleri@29mayis.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
Fakülte Bölüm Yarıyıl Kontenjan
Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-5 Tüm Fakülteler: 6
Tarih 3-5 Tüm Fakülteler: 5
Türk Dili ve Edebiyatı 3-5 Tüm Fakülteler: 5
Psikoloji 3-5 Tüm Fakülteler: 10*
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 3-5 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) dışındaki programlar: 6 *
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 3-5 Mütercim Tercümanlık (Arapça) dışındaki programlar: 8*
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3-5

Edebiyat Fakültesi: 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 3

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi: 3

Ekonomi 3-5

Edebiyat Fakültesi: 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 3

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi: 3

Sosyal Hizmet 3-5

Edebiyat Fakültesi: 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 3

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi: 3

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri 3-5 Tüm Fakülteler: 6

* Sadece güz yarıyılında kontenjan açılacaktır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
 
Kontenjanların İlanı 27 Ağustos 2019
Başvuru Tarihleri 27 Ağustos - 10 Eylül 2019
Yabancı Dil Yeterlik Sınavları 12 - 13 Eylül 2019
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 17 Eylül 2019
Çift Anadal Ders Kayıtları 18-24 Eylül 2019
Görüntülenme: 102 Yayınlanma Tarihi: 27 Ağustos 2019