2019 -2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

18.09.2019

  1. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar
  2. 2019 – 2020 Güz Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  3. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  4. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 606 Antik Yunanca

FEL 104 Eskiçağ Felsefesi II

AGEP 607 Latince

FEL 202 Batı Felsefesi Tarihi II

 

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Bunların haricindeki altprogramlara 23 Eylül - 5 Ekim 2019 günleri arasında CZ05 numaralı ofisteki listelere adınızı yazarak kayıt olabilirsiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 23 Eylül Pazartesi, diğer programlar 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

 

  1. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

 

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz. 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2019 -2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı

GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 201.01

Ney

3

Selman Benlioğlu

 

Salı veya Çarşamba

16:00 – 19:00

Kayıt esnasında bildirilecek

AGEP 202.01

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin Serin

Ders saatleri için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

Cuma

C201(Ofis)

 

AGEP 202.02

 

Hüsn-i Hat

2

Mustafa Parıldar

 

Cuma

10:00 – 12:00

Kayıt esnasında bildirilecek

AGEP 203.01

Ebru

4

Dr. Öğr. Üyesi Seher Aşıcı

 

Cuma

14:00 -18:00

C417

AGEP 203.02

Ebru

4

Mehlika Çakan

 

Perşembe

10:30-12:30 / 14:30-16:30

C417

AGEP 204

Tezhip

4

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Duran

 

Cuma

15:00 – 19:00

Kayıt esnasında bildirilecek

 

OKUMA GRUPLARI 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Psikolojide Kariyer Danışmanlığı

3

Havva Aydın

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 502

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 503

Osmanlı Kuruluş Dönemi Mesele ve Tartışmaları

2

Öğr. Gör. Abdullah Güllüoğlu

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 504

18. ve 19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çaykent

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 505

16. Yüzyıl Osmanlı Kaynak Okumaları

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 506

Organizasyon Becerileri

2

Öğr. Asist. Mehmet Yılmaz Akbulut

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 507

Osmanlı Müzik Tarihi Okumaları

1

Dr. Zeynep Yıldız Abbasoğlu

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 508

İslam Düşüncesi Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Taha Boyalık

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 509

Kuduri I (Muamelât)

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 510

Kuduri II (Nikah-Muhâkemât)

2

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalın Şenkardeşler

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 511

Coğrafiyyetü'l-Müdüni'l-Osmaniyye: el-Kuds

2

Dr. Öğr. Üyesi A. Ma'rouf Abed Omar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 512

Tefsir ( Seçme Metinler)

2

Araş. Gör. Ahmet Aytep

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 513

Tefsir Usulü Okumaları: el-İtkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmmad

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 514

Hadis(el-Beykuniyye)

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 515

Mebâriku'l-Ezhâr Şerhu Meşârikü'l-Envâr

2

Prof. Dr. Zekeriya Güler

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 516

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Naci Al-Omar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 517

Kelam Atölyesi

2

Prof. Dr. İlyas Çelebi

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 518

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet Yücel

 

Salı-17:00 C213

AGEP 519

Akâid

2

Ar. Gör. Sami Turan Erel

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 520

Fıkıh Usulü: el-Menâr

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 521

Dinler Tarihi Okumaları

2

Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 522

Modern İbranice

2

Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 529

Belagat Okumaları: Telhîsü’l-miftâh

2

Prof. Dr. İsmail DURMUŞ

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 530

Arapça Konuşma

2

Ahmed Mustafa

 

Pazartesi-14:00 A207

AGEP 531 Elfiyye 2 Dr. Abdelhamid El Afaki Fellah   Salı-09:00 A207
AGEP 532 Edebi Metin Çözümlemeleri 3 Muhammed Ali İbrahim   Perşembe-09:00 A207
AGEP 533 Nahiv Okumaları 1 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Yusuf   Pazartesi-13:00 A207
AGEP 534

Şerhu Elfiyyeti İbn Mâlik Okumaları

2

Öğr. Gör. Heba Othman ELDOKONY

  İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!
AGEP 535

Şafii Fıkhı Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini

  İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!
AGEP 536

Mukayeseli Fıkıh Okumaları

2 Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini   İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ AGEP İHTİSAS

 

 

 

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

I. YARIYIL

AGEP 523

Arapça Gramer 1

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil) 

8

Yakup Kara

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 524

İngilizce I

8

Ali Doğan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 

III. YARIYIL

AGEP 525

Hadis Usulü

(Nühbetü’l-fiker)

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 526

Belagat 1

(Telhîsü’l-miftâh)

4

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmmad

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 527

Tefsir Usulü

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Taha Boyalık

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 528

İngilizce III

4

Ali Doğan

 

İlgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

  • Katılımcılar mülakat usulüyle belirlenir.
  • Derslere geçen dönem başlayan öğrenciler III. Yarıyıl, yeni başlayacak olan öğrenciler ise I. Yarıyıl derslerine başvurabilirler.

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 

Antik Yunanca

 

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.01

 

Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 608. 01 – 06

İngilizce Kursları

 

Mehtap Güven Çoban

Kurslar İlahiyat Fakültesi öğrencileri için açılmıştır.

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

 

 

Görüntülenme: 1165 Yayınlanma Tarihi: 18 Eylül 2019