2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri konulu 04.09.2020 tarih ve 55362 sayılı yazısı ile “2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamlarda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenememesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi” önerilmiştir.

Ülkemizde son haftalarda Yeni Korona Virüs salgınından hasta olanların sayısındaki ciddi artış ve önümüzdeki süreçte salgının muhtemel yayılımı göz önüne alınarak öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve ailelerinin sağlığına öncelik verilerek Üniversitemiz Senatosu 09.09.2020 tarihli oturumunda 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanmak üzere eğitim-öğretim süreçlerimiz hakkında aşağıdaki kararları almıştır.

2020-2021 Akademik yılı güz döneminde,

 1. Üniversitemiz Hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe) ve Lisans programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine,

  Lisansüstü programlarında öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) veya öğrenci sayısına göre salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasında öğretim üyelerimizin serbest bırakılmasına,
 1. Üniversitemizde uzaktan öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,
 2. Öğrencilerimizin üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (ÖBS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapmalarına ve derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılmalarına,
 3. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine kayıtlı yurtdışı öğrencilerimizin de diğer öğrencilerimiz gibi üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (ÖBS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapmalarına ve derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılmalarına,
 4. Yüksek lisans ve doktora kabul sınav ve mülakatlarının, tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılmasına; risk grubu içinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim üyelerimizin tez savunma sınavlarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrimiçi, canlı) yapabilmelerine,
 5. Eğitim öğretim başlamadan önce rektörlüğümüzce akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize uzaktan öğretim süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmasına ve uzaktan öğretim metotları, öğretim materyalleri, ders işleme ve ölçme değerlendirme süreçlerine dair gerekli teknik bilgilerin sunulmasına,
 6. Üniversitemizin yerleşkesinin açık tutulmasına, öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim faaliyetleri yanında araştırmalarını ve bilimsel projelerini ofis, derslik, üniversitemiz kütüphanesi, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda sürdürebilmeleri için gerekli tedbirlerin düzenli olarak alınmasına,
 7. Müsait olan öğrencilerimize üniversitemiz laboratuvarları ve kütüphanesinin imkânlarının fiziki mesafe kuralları gözetilerek sunulmasına, öğrencilerimizin randevu almak suretiyle yerleşkede öğretim elemanlarımızla bire bir görüşme yapabilmelerine,
 8. Öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim (çevrimiçi, canlı) faaliyetlerini öğrencilerimize ulaştıracakları görsel/işitsel kayıt, pdf metin, elektronik posta mesajları ile desteklemelerine

karar verilmiştir.

 

Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli bilgiler öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimize kurumsal e-posta adresleri ve sms yoluyla iletilecektir. Bu itibarla tüm öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kurumsal e-posta adreslerini ve üniversiteye bildirmiş oldukları cep telefonlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

5 Ekim 2020 tarihinde başlayacağımız 2020-2021 akademik yılında kıymetli öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize başarılar dileriz.

Üniversitemiz yerleşkesinde sağlık ve huzur içinde kıymetli öğrencilerimiz ile yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerimizi gerçekleştirebileceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle…

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Görüntülenme: 5325 Yayınlanma Tarihi: 9 Eylül 2020 Güncellenme Tarihi: 9 Eylül 2020 18:21:04