2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Ders Kayıt Takvimi

Derse yazılma işlemleri:

15 Şubat – 23 Şubat 2021 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

Ders ekleme-bırakma işlemleri:

24 Şubat – 03 Mart 2021 tarihleri arasında danışman marifetiyle OBS sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

Ders Kayıt Kuralları 
Ders kayıt işlemlerinde sürecin sağlıklı işleyebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:  

 1. Öğrenim ücreti ödemesi gereken kısmi burslu öğrencilerimizin derse yazılma işlemleri, ödemelerini gerçekleştirdikten sonra üniversite muhasebesi tarafından mali onaylarının verilmesini takiben yapılabilecektir.
 2. Öğrencilerimizin yazılmış oldukları dersler danışmanlarının onayıyla kesinlik kazanacaktır.
 3. Öğrencilerimizin ders kayıtlarını yapmadan önce transkriptini, kayıtlı olduğunu programın öğretim planını, üniversitemizin web sayfasında yer alan haftalık ders programını incelemeleri ve gerekli durumlarda akademik danışmanlarının rehberliğine başvurmaları yararlı olacaktır.
 4. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir ve varsa nakit burs ve imkanlardan da yararlanamaz, ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir. Bu öğrencilerden ücret ödemesi gerekenler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt yenileceği akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.
 5. Kayıt yenileme ve derslere yazılma işlemlerinde lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğimizin ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket edilmesi zorunludur.
 6. Lisans öğreniminde öğrencinin bir yarıyılda alabileceği maksimum kredi miktarı bulunduğu yarıyıla ait kredi yükünün bir buçuk katından fazla olamayacağı hususu OBS sisteminde tanımlı olup, sistem fazla kredi alınmasına izin vermemektedir.
 7. Öğrencinin öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu ve daha önce almadığı derslere kaydolması zorunlu olup, bu derslere kayıt sırasında da alt yarıyıl sıralamasına uyulmalıdır.
 8. İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Yatay geçişle gelen öğrenciler ile çift anadal veya yandal programına devam etmeleri nedeniyle çakışan dersleri sistem üzerinden alamayan öğrencilerin anadal derslerini seçtikten sonra bu derslerle çakışan dersleri alabilmek için ilgili formu doldurup imzalayarak ogrenciisleri@29mayis.edu.tr adresine e-mail ile göndermeleri gereklidir. Yükseltmeye alınan dersler için yine bu form doldurulur. İlgili forma ulaşmak için tıklayınız.
 9. Kontenjanı dolan derslere kayıt yapılamaz.
 10. Sınamalı durumda olma, kayıt dondurma, kayıt yenilememe veya hazırlık sınıfını güz yarıyılı sonunda başarmış olma gibi nedenlerle derse yazılması düzensiz (irregular) durumda olan öğrencilerin işlemlerinde üst yarıyıldan ders alma koşuluna uyulması önem taşımaktadır.
 11. Seçmeli bir dersin tekrarı gerekiyorsa bu ders yerine aynı seçmeli ders grubundan başka bir ders alınabilmektedir. Ancak bu durumda ilgili fakülte sekreterliğine dilekçe verilmelidir.
 12. Lisans öğreniminde alt yarıyıllardaki bütün derslerini başarmış olan ve GNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenci ikinci sınıftan itibaren danışmanının onayı ile bir üst sınıftan bir, GNO’su 3.50 ve üzerinde olan öğrenci ise iki ders alabilir.
 13. Lisans öğreniminde, öğretim programındaki bazı derslerden muaf olma, önşart dersi veya derslerinden başarısız olma, yarıyıl izni kullanmış olma, erasmus programına katılma gibi nedenlerle yarıyılı için öngörülen kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile kredi yükünü aşmayacak şekilde üst iki yarıyıldan ders verilebilir.
 14. Lisans öğreniminde dördüncü yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında kalan öğrenci beklemeli statüye geçirilir. Beklemeli statüde olan bir öğrenci, genel not ortalamasını 1.80’in üzerine çıkarıncaya kadar beşinci ve daha üst yarıyıllardan ders alamaz. Beklemeli statüden çıkmak için öncelikle başarısız olduğu dersleri ve (CC)’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar eder. Bu durumdaki öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.
 15. Lisans öğreniminde başarısız dersi bulunmasa dahi, GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerli olur.
 16. Çift anadal ve yandal programları ders kayıtları da anadal derslerine kayıt yaptırıldıktan sonra OBS üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin kayıtlı oldukları çift anadal ve yandal programını azami öğrenim süresi içinde tamamlayabilmeleri için, ders seçimlerini çift anadal ve yandal derslerini de dikkate alarak gerçekleştirmeleri tavsiye edilir.
 17. Çift anadal ve yandal öğrenimi kapsamında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencilerin çift anadal veya yandal programından kaydı silinir.
 18. Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Temel İslam Bilimleri Doktora Programı (İslam Hukuku hariç) ders aşamasındaki öğrenciler kendi alanlarından alacağı derslerin dışında "listede olmayan ders ekle" butonunu kullanarak diğer alanlardan 1 derse yazılmaları gerekmektedir.
 19. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez aşamasındaki öğrenciler "tez" ve "seminer" derslerini seçerken tez danışmanının adına açılan dersi seçmeleri gerekmektedir.
 20. Doktora yeterlilik sınavı hazırlık aşamasında olan öğrenciler, ilgili formu (form 30) doldurup imzalayarak Enstitü Sekreterliği' ne (sbeenstitu@29mayis.edu.tr adresine) e-mail yolu ile gönderdiklerinde kayıt yenilemiş olacaklardır. Form 30’a ulaşmak için tıklayınız.
 21. İlahiyat ve İslam ve Din Bilimleri Lisans Programı' nda öğrenim gören her öğrencinin derslere yazılırken kendi şubesinin derslerini seçmesi gerekmektedir. Bu yıl 1.sınıf derslerini ilk kez alacak olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz isime göre alfabetik sıralanarak (A) ve (B) şubesine ayrılmıştır. Mehmet B**** isimli öğrencimize kadar olanlar (A) şubesi derslerini, Mehmet B**** dahil diğer öğrencilerimiz (B) şubesi derslerini seçmelidirler.
 22. Öğrenci, danışmanın onayıyla ders ekleme-bırakma tarihlerinde bir veya daha fazla dersi bırakabilir veya başka derslere kayıt yaptırabilir.

OBS üzerinden yapılan işlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığı takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (ogrenciisleri@29mayis.edu.tr) e-mail gönderilmelidir.

Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak öncelikle birim OBS Sorumlusu Coşkun YILDIRIMTÜRK ve Öğrenci İşleri Şefi Ertuğrul KAHRAMAN’a başvurabilirsiniz.

 

Kayıt yenileme kılavuzu için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı Öğrenim Ücreti ve Online Ödeme Duyurusu

Görüntülenme: 1037 Yayınlanma Tarihi: 12 Şubat 2021