2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Başvuruları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

  1. Çift Anadal başvuruları ilan edilen tarihlerde https://www.29mayis.edu.tr/tr/cap-basvuru adresi üzerinden online olarak kabul edilecektir.
  2. Öğrenci Çift Anadal’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.
  3. Öğrencinin Çift Anadal'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 3,00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
  4. Öğretim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda Çift Anadal yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilgili yabancı dil Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
  5. Ana dili Türkçe olmayan ve öğretim dili bir yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan programlarda Çift Anadal yapmak istedikleri taktirde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
  6. Çift Anadal’a başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal lisans programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
  7. Çift Anadal yapacak öğrencilerin çift anadal programını açan lisans programının öngördüğü ders ve kredi yükünü tamamlamaları zorunludur.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

Fakülte Program Yarıyıl Kontenjan
Edebiyat Fakültesi Felsefe  3-5 Tüm Fakülteler: 6
Tarih  3-5 Tüm Fakülteler: 5
Türk Dili ve Edebiyatı 3-5 Tüm Fakülteler: 5
Psikoloji 3-5 Tüm Fakülteler: 10*
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 3-5 Tüm Fakülteler: 8**
Arapça Mütercim ve Tercümanlık 3-5 Tüm Fakülteler: 6***
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 3-5

Edebiyat Fakültesi: 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 3

İlahiyat Fakültesi: 3

Ekonomi (İngilizce) 3-5

Edebiyat Fakültesi: 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 3

İlahiyat Fakültesi: 3

Sosyal Hizmet 3-5

Edebiyat Fakültesi: 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 3

İlahiyat Fakültesi: 3

İlahiyat Fakültesi İslam ve Din Bilimleri 3-5 Tüm Fakülteler: 2
İlahiyat 3 Tüm Fakülteler: 4
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3 Tüm Fakülteler: 3
* Sadece güz yarıyılında kontenjan açılacaktır.
** Arapça Mütercim Tercümanlık dışındaki programlar içindir. Sadece güz yarıyılında kontenjan açılacaktır.
***İngilizce Mütercim Tercümanlık dışındaki programlar içindir. Sadece güz yarıyılında kontenjan açılacaktır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Kontenjanların İlanı 14 Eylül 2020
Başvuru Tarihleri 14 - 18 Eylül  2020
Yabancı Dil Yeterlik Sınavları 24 Eylül 2020
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 28 Eylül 2020
Çift Anadal Ders Kayıtları 28 Eylül - 06 Ekim 2020

 

Görüntülenme: 565 Yayınlanma Tarihi: 11 Eylül 2020