2020 -2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

5 – 16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLMAYI UNUTMAYINIZ.

(İlahiyat Fakültesi İhtisas Programı hariç)

 I. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar

  1. 2020 – 2021 Güz Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 503 Osmanlı Kuruluş Dönemi Mesele ve Tartışmaları

TAR205 Osmanlı Tarihi I

AGEP 521 Makine Çevirisi I

TRE325 Machine Translation / TRA325 Makine Çevirisi

AGEP 525 20th C. Drama

ELT201 İng. Ede. I / ELT202 İng. Ede. II

AGEP 606.01 Antik Yunanca

FEL104 Eskiçağ Felsefesi II

AGEP 606.02 İleri Yunanca

PHIL202 Batı Felsefesi Tarihi II

AGEP 607.01 Latince

PHIL202 Batı Felsefesi Tarihi II

AGEP 607.02 İleri Latince

PHIL306 History of Modern Philosophy II

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin (Tablo 1) ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 5 Ekim Pazartesi, diğer programlar 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

 

II. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

 

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

 

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2019 -2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı

OKUMA GRUPLARI

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Araştırma Yapmak İstiyorum

2

Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn

aaycicegidinn@29mayis.edu.tr

 

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 502

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

derkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 503

Osmanlı Kuruluş Dönemi Mesele ve Tartışmaları

2

Öğr. Gör. Abdullah Güllüoğlu

agulluoglu@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 504

Organizasyon Becerileri

2

Öğr. Asist. Mehmet Yılmaz Akbulut

mehmetyilmazakbulut@gmail.com

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 505

İslam Düşüncesi Okumaları

2

Doç. Dr. M. Taha Boyalık

mtboyalik@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 506

Kuduri I (Muamelât)

2

Dr. Öğr. Üyesi M. Anas Sarmini

asarmini@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 507

Coğrafiyyetü'l-Müdüni'l-Osmaniyye: el-Kuds

3

Dr. Öğr. Üyesi A. Ma'rouf Abed Omar

amomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 508

Tefsir ( Seçme Metinler)

2

Arş. Gör. Ahmet AYTEP

aaytep@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 509

Tefsir Usulü Okumaları: el-İtkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD

mahmad@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 510

Akademik Hadis Çalışmaları Okumaları (Arapça)

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Abduljabbar SNOBAR

snobar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 511

Mebâriku'l-Ezhâr Şerhu Meşârikü'l-Envâr

2

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

zguler@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 512

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

2

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad ALOMAR

mnalomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 513

Kelam Atölyesi

2

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

icelebi@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 514

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

ayucel@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 515

Akâid

2

Arş. Gör. Sami Turan EREL

sami.turan.erel@gmail.com

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 516

Belagat Okumaları: Telhîsü'l-miftah

2

Prof. Dr. İsmail DURMUŞ

idurmus@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 517

Şerhu Elifiyeti İbn Mâlik Okumaları

2

Öğr. Gör. Heba Othman ELDOKONY

hosman@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 519

Kitab-ı Mukaddes İbranicesine Giriş

2

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

slgurkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 520

Hatırat Okumaları

2

Doç. Dr. Ayhan ÖZ

aoz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 521

Makine Çevirisi I

3

Olcay Plevne

sekinci@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 522

Makine Çevirisi II

3

Olcay Plevne

sekinci@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 523

Klasik Nahiv Okumaları (Katru'n-nedâ)

2

Prof. Dr. Galip YAVUZ

gyavuz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 524

Kûdûrî Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI

asarmini@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 525

Short Story

2

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep APAYDIN

zapaydin@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 526

Yapay Zekâ Eğitici Eğitimi

2

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KELEŞ

okeles@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 527

Drama

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KELEŞ

okeles@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 528

Müze Eğitimi

2

Dr. Öğr. Üyesi Hande USBAŞ

husbas@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 529

Theodule Ribot'dan Osmanlıca Psikoloji Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi Figen KASAPOĞLU

fkasapoglu@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 530

Filmler Üzerinden Psikolojik Analizler Atölyesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Nur AKBULUT KILIÇOĞLU

nakilicoglu@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 531

Pozitif Psikoloji Atölyesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma GÜLDAL

sguldal@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 Antik Yunanca

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

 

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.01

Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

hcansahin@gmail.com

 

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 606.02

İleri Antik Yunanca

 

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

 

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.02

İleri Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

hcansahin@gmail.com

 

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 608. 01 – 06

İngilizce Kursları

 

Mehtap Güven Çoban

mcoban@29mayis.edu.tr

 

Kurslar İlahiyat Fakültesi öğrencileri için açılmıştır.

 

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Akademik Gelişim Programı (AGEP) – İhtisas
Güz Dönemi Dersleri

AGEP İhtisas I. Yarıyıl Ders Programı

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

Arapça Gramer I

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

 

Yakup Kara

16:00-19:00

İngilizce I

 

 

 

Ali Doğan

 

16:00-19:00

İngilizce I

 

 

 

Ali Doğan

 

14:00-17:00

Arapça Gramer I

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

 

Yakup Kara

14:00-17:00

  

AGEP İhtisas III. Yarıyıl Ders Programı

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Hadis Usulü

(Takrîbü’n-Nevevî)

 

 

Ahmad Snobar


16:00-17:30

İngilizce III

 

 

 

Ali Doğan


16:00-17:30

 

İngilizce III

 

 

 

Ali Doğan


17:00-18:30

Belagat I

(Telhîsü’l-miftâh)Mounjed Ahmad


14:00-17:00

 

AGEP İhtisas V. Yarıyıl Ders Programı

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

Klasik Kelam Metinleri I

(Şerhu’l-Akaid)

 

Sami Turan Erel

 


16:00-18:00

 

Klasik Mantık Metinleri

(İsagoci)

 

Mehmet Taha Boyalık

 


16:00-17:30

Fıkıh Metinleri II

(Kudûrî)

 

Enes Sarmini


09:00-10:30

 

 

İngilizce V

 

Ali Doğan


17:00-20:00

 

  • Program 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yöneliktir.
  • Katılımcılar mülakat usulüyle belirlenir.
  • Her ders dönemi için Genel Not Ortalaması’nın (GNO) 2,5 ve üzeri olma şartı aranır.
  • Bir ders döneminde devamsızlık hakkı sadece mazeretli olmak şartıyla her bir dersten 2 bloktur. Bu sınır aşıldığı takdirde öğrencinin programla ilişiği kesilir.
  • Bir sonraki kademeye geçmek için, her dönem sonunda dersin öğretim elemanının öğrenci hakkındaki kanaatleri esas alınır.

 

Görüntülenme: 4010 Yayınlanma Tarihi: 24 Eylül 2020 Güncellenme Tarihi: 02 Ekim 2020 17:26:50