2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yandal Başvuruları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YANDAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

  1. Yandal başvuruları ilan edilen tarihlerde https://www.29mayis.edu.tr/tr/yandal-basvuru adresi üzerinden online olarak kabul edilecektir.
  2. Öğrenci Yandal’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'ıncı yarıyılı başında başvurabilir.
  3. Öğrencinin Yandal'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 2,75 olması gerekir.
  4. Öğretim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda Yandal yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilgili yabancı dil Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
  5. Ana dili Türkçe olmayan ve öğretim dili bir yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, öğretim dili Türkçe olan programlarda Yandal yapmak istedikleri taktirde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
  6. Yandal’a başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal lisans programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.
  7. Yandal yapacak öğrencilerin Yandal programını açan lisans programının öngördüğü ders ve kredi yükünü tamamlamaları zorunludur.

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YANDAL KONTENJANLARI

Fakülte Program Yarıyıl Kontenjan
Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-5 Tüm Fakülteler: 10
Tarih 3-5 Tüm Fakülteler: 5
Türk Dili ve Edebiyatı 3-5 Tüm Fakülteler: 5
Psikoloji 3-5 Tüm Fakülteler: 3*
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 3-5 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) dışındaki programlar: 2**
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 3-5 Mütercim Tercümanlık (Arapça) dışındaki programlar: 2***
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 3-5  Tüm Fakülteler: 3
Ekonomi (İngilizce) 3-5 Tüm Fakülteler: 3
Sosyal Hizmet 3-5 Tüm Fakülteler: 3
İlahiyat Fakültesi İslam ve Din Bilimleri 3-5 Tüm Fakülteler: 2
İlahiyat 3 Tüm Fakülteler: 6
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3 Tüm Fakülteler: 3
* Sadece güz yarıyılında kontenjan açılacaktır.
** Arapça Mütercim Tercümanlık dışındaki programlar içindir. Güz ve bahar yarıyılı toplam kontenjanıdır.
***İngilizce Mütercim Tercümanlık dışındaki programlar içindir. Güz ve bahar yarıyılı toplam kontenjanıdır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YANDAL BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Kontenjanların İlanı 14 Eylül 2020
Başvuru Tarihleri 14 - 18 Eylül  2020
Yabancı Dil Yeterlik Sınavları 24 Eylül 2020
Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı 28 Eylül 2020
Çift Anadal Ders Kayıtları 28 Eylül - 06 Ekim 2020
Görüntülenme: 301 Yayınlanma Tarihi: 11 Eylül 2020