2021-2022 Akademik Yılı Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Duyuru

2021-2022 Akademik Yılı Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Duyuru

Kıymetli Öğrencilerimiz,

İki yıla yakın bir süredir etkili olan küresel COVİD-19 salgını sebebiyle pek çok alan gibi eğitim öğretim faaliyetlerimiz de olumsuz etkilenmiştir. 2021-2022 akademik yılı eğitim öğretim süreçlerimizi, yüz yüze, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmek amacıyla Üniversitemiz Senatosu 30.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

 1. Üniversitemiz yabancı dil hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe), lisans ve lisansüstü programlarında yüz yüze eğitim öğretime geçilmesine; 2021-2022 akademik yılı güz döneminde sadece İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2021 tarih ve 2021/20-5 sayılı kararında belirtilen lisans ve lisansüstü derslerde eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülmesine,
 2. Gerek yüz yüze gerekse uzaktan öğretim yöntemleriyle (çevrimiçi, canlı) yürütülen derslerde ilgili mevzuat ile belirlenen devam şartının sağlanmasına,
 3. Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders kayıtlarını uzaktan (çevrimiçi) veya yüz yüze yapabilmelerine,
 4. Yüz yüze ve çevrim içi olarak sürdürülen tüm derslerin ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
 5. Yüksek lisans ve doktora kabul sınav ve mülakatlarının, tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle ilgili uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) salgın hastalığa karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına,
 6. Yüz yüze yürütülecek derslerde ilgili programların bağlı olduğu akademik birimlerin kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda, dersliklerin derse giren öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak planlanmasına, oturum sayılarının artırılabilmesine, ders sürelerinin kısaltılabilmesine, blok ders yapılmamasına ve sürenin her bir kredi/ders saati için 30 dakikadan az olmamasına,
 7. Yüz yüze yürütülen derslerde de sınıf içi eğitim öğretim faaliyetlerinin, belirli haftalarda veya her hafta belirli oranlarda ders notu ve/veya kaynak paylaşımı, görsel işitsel materyal paylaşımı, araştırma ödevi vb. uzaktan öğretim yöntemleriyle desteklenmesine,
 8. Yüz yüze eğitim öğretim devam ederken uzaktan öğretim yöntemlerinin (çevrimiçi, canlı) sadece ders faaliyetleri için değil çevrimiçi konferans, psikolojik destek ve sosyal sorumluluk çalışmalarında da kullanılmasına,
 9. Küresel salgın sürecinde akademik ve idari personel ile öğrencilerde temaslı ve/veya COVİD-19 pozitif tanısı tespit edilmesi durumunda Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine ve bireyin ve/veya sınıfın eğitim öğretim süreçleri konusunda ilgili akademik birimlerin kurullarınca alınan karara göre hareket edilmesine,
 10. Üniversitemizde uzaktan çevrimiçi sürdürülecek öğretim faaliyetlerinin “Uzaktan Öğretim Komisyonu” ve tüm akademik birimlerimizde kurulmuş olan “Uzaktan Öğretim Alt Komisyonları”nın ve Ortak Zorunlu ve Seçmeli Ders Koordinatörlerinin organizasyon ve desteğiyle bölümlerin ve ilgili dekanlıkların/müdürlüklerin yönetim ve sorumluluğunda yürütülmesine,
 11. 2021-2022 Akademik yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da örgün eğitime geçildiğinden öğretmenlik pedagojik formasyon eğitiminin mümkün olduğunca yüz yüze uygulamalarla gerçekleştirilmesine,
 12. Üniversitemizde uzaktan öğretim süreçleri sonrası yüz yüze öğretime geçişte küresel salgın şartlarında yerleşke yaşamına uyum koşullarıyla ilgi öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu”, “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi”, “Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile Sağlık Bakanlığının “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” kapsamında uyum programları ile web sayfaları, e-posta ve diğer iletişim araçları ile bilgilendirmeler yapılmasına,
 13. Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dahil olmasının hem sağlıklarının korunabilmesi hem de eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için aşılanmanın tavsiye ve teşvik edilmesine,
 14. COVID-19’a karşı geliştirilen aşıların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alternatifinin olmadığı, birlikte uygulandıklarında daha etkin koruduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin tüm kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarının zorunlu olmasına; derslikler başta olmak üzere kapalı mekanlarımıza taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesine ve sorumluları tarafından tedbir alınmasına, dersler sırasında sürekli konuşarak dersi yürütmekte olan öğretim elemanlarının, ihtiyaç duyulması halinde maske yerine siperlik kullanabilmesine,
 15. Yüz yüze eğitim öğretim süreçlerimizin aksamadan ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin üniversitemizin yerleşkelerine girişlerinde termal ateş ölçer ile ateş ölçümleri ve COVİD-19 riskli ve temaslı taramalarının HES kodu üzerinden yapılmasına; güncel HES kodunu sisteme girmeyenlerin riskli ve temaslı taramalarının yerleşkemize girişte HES kodu kontrolünün anlık yapılmasına,
 16. Herhangi bir öğrencimizin, akademik ve idari personelimizin yerleşkelerimize girişte ateş ölçümünde veya HES kodu kontrolünde COVİD-19 riskli ve/veya temaslı olduğunun tespiti durumunda ivedilikle Sağlık Kurumlarına yönlendirilmelerine; COVİD-19 test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda ise sürecin ilgili Sağlık Kurumunun öneri ve denetimi çerçevesinde takip edilmesine,
 17. Üniversitemizin yurtlarında kalan öğrencilerin yurt idaresinin aldığı karar ve önlemlere uymalarına,
 18. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan, kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin ilgili akademik birimlerin kurullarınca değerlendirmesine,
 19. Küresel salgının seyrinin takip edilerek Üniversitemizde eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde devamı için gerektiğinde ek karar ve tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Sağlık ve huzur içinde yerleşkemizde buluşmak ve eğitim öğretime devam etmek dileğiyle…

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Görüntülenme: 2969 Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 2021