2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Covid-19 Salgını Nedeniyle Ek Sınav Hakkı Duyurusu

2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Covid-19 Salgını Nedeniyle Ek Sınav Hakkı Duyurusu

2021-2022 Akademik yılı güz döneminde Covid-19 pozitif ve/veya temaslı olması nedeniyle herhangi bir dersin yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavlarından birine giremeyen veya sadece birine girip başarısız olan öğrencilerimizin söz konusu sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/enstitü müdürlüğüne dilekçeleri ve durumlarını kanıtlayan belgeleriyle başvurmalarına ve ilgili yönetim kurulları tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 16-22 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze ek sınav hakkı verilmesine, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan yabancı dil hazırlık birimlerinde ise sınavlara giremeyen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere yabancı dil hazırlık birimlerinin belirleyeceği tarihte yüz yüze ek sınav hakkı verilmesine üniversite senatosunun 14.01.2022 tarih ve 2022/01 sayılı toplantısında karar verilmiştir.


DİLEKÇELER
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri için dilekçe örneği
Lisans öğrencileri için dilekçe örneği
Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri için dilekçe örneği

Görüntülenme: 1227 Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2022 Güncellenme Tarihi: 19 Ocak 2022 13:59:12