2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Covid-19 Pozitif ve/veya Temaslı Olanlar İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesi

2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Covid-19 Pozitif ve/veya Temaslı Olanlar İçin Ek Sınav Hakkı Verilmesi

2021-2022 Akademik yılı güz döneminde Covid-19 pozitif ve/veya temaslı olması nedeniyle herhangi bir dersin yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavlarından birine giremeyen veya sadece birine girip başarısız olan öğrencilerimizin söz konusu sınavın yapıldığı tarihi takip eden üç (3) iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/enstitü müdürlüğüne dilekçeleri ve durumlarını kanıtlayan belgeleriyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulları tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 23 Şubat -01 Mart 2022 tarihleri arasında yüz yüze ek sınav hakkı verilmesine, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan yabancı dil hazırlık birimlerinde ise sınavlara giremeyen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere yabancı dil hazırlık birimlerinin belirleyeceği tarihte yüz yüze ek sınav hakkı verilmesine

Üniversite Senatomuzun 25.01.2022 tarih ve 2022/03 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Dilekçe Örnekleri:
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri için dilekçe örneği
Lisans öğrencileri için dilekçe örneği
Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri için dilekçe örneği

Görüntülenme: 1374 Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2022 Güncellenme Tarihi: 28 Ocak 2022 11:33:49