2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemize Kurumlararası Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazananlar

2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA ÜNİVERSİTEMİZE KURUMLARARASI
YATAY GEÇİŞ KAYIT HAKKI KAZANANLAR
Adı Soyadı Kayıt Hakkı Kazandığı Program Burs Türü Asıl/Yedek
Bey### GÜN### Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ücretli Asıl
Rüm### DÜŞ### İngilizce Öğretmenliği Ücretli Asıl
Sud### Bel### CA### İngilizce Öğretmenliği Ücretli Asıl
Ayç### KAR### İngilizce Öğretmenliği Ücretli Yedek
Ale### Ey### KAR### İngilizce Öğretmenliği Ücretli Yedek
Ber### GÖ### Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli Asıl
Cem### Yar### DUM### Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli Asıl
Sem###  KÖS### Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli Yedek
Asu### YAZ### Türkçe Öğretmenliği Ücretli Asıl
Ens### ŞAH### Türkçe Öğretmenliği Ücretli Asıl
Hal### ÇOL### Türkçe Öğretmenliği Ücretli Yedek
Esr### Nu### ARA### Sosyal Hizmet Ücretli Asıl
Sed### EŞİ### Hukuk Ücretli Asıl
Muh### YUS### Hukuk Ücretli Asıl
Mes### ET### Hukuk Ücretli Asıl
Mus### ÇEL### Hukuk Ücretli Asıl
Ezg### YEŞ### Hukuk Ücretli Asıl
Can### KUR### Hukuk Ücretli Asıl
Meh### DEM### Hukuk Ücretli Yedek
         
Üniversitemize yatay geçişle kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 14 - 15  Eylül 2021 tarihleri arasında, yedek adaylar 16 - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversitemiz Elmalıkent Yerleşkesinde bulunan kayıt ofisine şahsen gelerek veya vekalet yoluyla (noter onaylı) aşağıda belirtilen kayıt için gerekli  belgeleri elden teslim ederek kayıt yaptırabileceklerdir. 
Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.  
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz ders kayıt işlemlerini 25 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihleri arasında 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden elektronik olarak yaptıracaklardır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1. Öğrenci belgesi (üniversite tarafından onaylanmış veya e-devletten alınmış olmalıdır).  
2. YKS sonuç belgesi (yerleştirme puanlarının dahil olduğu) "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez.
3. YKS yerleşme sonuç belgesi "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez.
4. Transkript (üniversite tarafından onaylanmış veya e-devletten alınmış olmalıdır).
5.“Yatay geçişe engel olmadığına dair belge”.
6. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir).
7. Lise diplomasının aslı (Lise diplomasını kayıtlı oldukları üniversiteye teslim etmemiş olan adaylardan istenir. Lise diploması kayıtlı olduğu üniversitede    bulunan adayların lise diplomaları üniversitemiz tarafından ilgili üniversiteden resmi yazışma yoluyla istenecektir.)
 
Görüntülenme: 859 Yayınlanma Tarihi: 11 Eylül 2021