2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemize Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1'e Göre) Yatay Geçiş Kayıt Hakkı Kazananlar

2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA

ÜNİVERSİTEMİZE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE-1'E GÖRE)

YATAY GEÇİŞ KAYIT HAKKI KAZANANLAR

Adı Soyadı Kayıt Hakkı Kazandığı Program Burs Türü Asıl/Yedek
Haz### ÖZD### Okul Öncesi Öğretmenliği % 50 Burslu Asıl
Hüs### Ser### BAR### Rehber ve Psikolojik Danışmanlık  Burslu Asıl
Ayş### AR### Rehber ve Psikolojik Danışmanlık  % 50 Burslu Asıl
Bet### KAB### Rehber ve Psikolojik Danışmanlık  % 50 Burslu Asıl
Dil### ŞEN### İngilizce Öğretmenliği Burslu Asıl
Zey### Cer###  KIL### Türkçe Öğretmenliği % 75 Burslu Asıl
Rüm### KAR### Türkçe Öğretmenliği % 50 Burslu Asıl
Mer### ÖZB### Sosyal Hizmet % 50 Burslu Asıl
Eli### ÖZD### SAR### Sosyal Hizmet % 50 Burslu Asıl
Nih### ÖTE### Sosyal Hizmet % 50 Burslu Asıl
Ley### Nu### ÇEK### Sosyal Hizmet % 50 Burslu Asıl
Ed### ALK### Sosyal Hizmet % 50 Burslu Asıl
Alp### Kaa### ERO### İngilizce Mütercim Tercümanlık Burslu Asıl
Sen### ÜLG### İngilizce Mütercim Tercümanlık % 50 Burslu Asıl
Rıd### UYG### İngilizce Mütercim Tercümanlık % 50 Burslu Asıl
Süm### Mel### KEF### İngilizce Mütercim Tercümanlık % 50 Burslu Asıl
Sem### YIL### Türk Dili ve Edebiyatı % 75 Burslu Asıl
Yun### BİL### Hukuk Burslu Asıl
Den### RAB### Hukuk Burslu Asıl
Sen### Nu### ÖZD### Hukuk Burslu Asıl
Öme### Far### ÇAV### Hukuk Burslu Asıl
Del### ÇEL### Hukuk Burslu Asıl
Ad### ALT### Hukuk Burslu Yedek
Ayş### BA### Hukuk Burslu Yedek
Ene### DUR### Hukuk Burslu Yedek
Tal### AYD### Hukuk Burslu Yedek
Meh### Emi### AKG### Hukuk Burslu Yedek
Sav### GÜL### Hukuk % 50 Burslu Asıl
İla### Esm### Nu### KAY### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Kad### ILD### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Nur### KAR### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Rüş### KAR### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Meh### ÇÖT### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Cey### SEL### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Saa### ADA### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Fur### GÜN### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Doğ### GÜN### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Zey### Nis### GÜN### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Kaa### KUR### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Tür### KAY### Hukuk % 50 Burslu Asıl
End### BA### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Nec### AYD### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Ahm### Erd### YEN### Hukuk % 50 Burslu Asıl
İbr### Mer### ATE### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Mer### ŞAH### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Bat### BUY### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Eli### Ber### TÜR### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Muh### ÇEL### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Ece### ÇEL### Hukuk % 50 Burslu Asıl
Nis### DEN### Hukuk % 50 Burslu Asıl
         
Üniversitemize yatay geçişle kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 14 - 15  Eylül 2021 tarihleri arasında, yedek adaylar 16 - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında üniversitemiz Elmalıkent Yerleşkesinde bulunan kayıt ofisine şahsen gelerek veya vekalet yoluyla (noter onaylı) aşağıda belirtilen kayıt için gerekli belgeleri elden teslim ederek kayıt yaptırabileceklerdir. 
Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. 
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz ders kayıt işlemlerini 25 Eylül - 04 Ekim 2021 tarihleri arasında 29 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden elektronik olarak yaptıracaklardır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1. Öğrenci belgesi (üniversite tarafından onaylanmış veya e-devletten alınmış olmalıdır).
2. YKS sonuç belgesi (yerleştirme puanlarının dahil olduğu) "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez.
3. YKS yerleşme sonuç belgesi "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" olmayan belgeler kabul edilmez.
4. Transkript (üniversite tarafından onaylanmış veya e-devletten alınmış olmalıdır).
5.“Yatay geçişe engel olmadığına dair belge”.
6. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge (transkript üzerinde yazılı olarak da kabul edilebilir).
7. Lise diplomasının aslı (Lise diplomasını kayıtlı oldukları üniversiteye teslim etmemiş olan adaylardan istenir. Lise diploması kayıtlı olduğu üniversitede bulunan adayların lise diplomaları üniversitemiz tarafından ilgili üniversiteden resmi yazışma yoluyla istenecektir.) 
Görüntülenme: 749 Yayınlanma Tarihi: 11 Eylül 2021