2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Ek Kontenjan Kesin Kayıt Duyurusu

Değerli Öğrenci Adayımız,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ailesinin bir bireyisiniz; aramıza hoş geldiniz.

 1. Üniversitemize ek kontenjanla yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri 04 - 07 Ekim 2021 tarihleri arasında üniversitemiz Elmalıkent Yerleşkesinde bulunan kayıt ofisinde yapılacaktır. Adayın kayıt işlemlerini bizzat kendisinin yaptırması zorunludur. Belgelendirilebilir mazereti bulunanlar noter kanalıyla vekalet verdikleri kişi aracılığıyla da kayıt yaptırabilirler.
 2. Yukarıda belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayanlar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. 
 3. Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
  • ÖSYS Sonuç Belgesi (internet üzerinden alınacaktır),
  • Mezun olunan liseden alınan diplomanın aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı),
  • Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (arkalarına iz bırakmadan adınızı, soyadınızı ve kazandığınız programı yazınız).
 4. Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, bütünleme veya tek ders sınavı sonucuna göre ortaöğretim kurumlarından mezun olacak adayların, Elmalıkent Yerleşkesi kayıt ofisine gelerek geçici kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu adayların ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmeleri halinde, geçici kayıtları, asıl kayda dönüştürülecektir. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.
 5. İngilizce ve Arapça Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme Sınavı 11 Ekim 2021 tarihinde, Yeterlik Sınavı 12 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Elmalıkent Yerleşkesinde yapılacak olup ayrıntılı bilgi üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.
 6. Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıracaklardan isteğe bağlı Arapça veya İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görme talebinde bulunarak kontenjan dahilinde hazırlık sınıfına yerleştirilenlerin hazırlık sınıfı öğrenim ücreti farkı ders kayıtları sırasında tahsil edilecektir. Hazırlık sınıfında öğrenim görmeye hak kazanan tüm öğrencilerin hangi seviyede öğrenime başlayacaklarının belirlenmesi için 11 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Elmalıkent Yerleşkesinde “Seviye Tespit Sınavı” yapılacak olup ayrıntılı bilgi üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.
 7.  Üniversiteye yerleşmekle birlikte başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramaz. Bu öğrencilerin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek detaylı bilgi almaları gerekmektedir.
 8. a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybeden adayların,
  b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanların,
  c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek detaylı bilgi almaları gerekmektedir.
 9. Şehit eş ve çocuklarının resmi kurumlarca düzenlenmiş “Şehitlik Belgesi”, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları eş ve çocuklarının yeni tarihli “Kurum Görev Belgesi”, “Milli Sporcu Bursu”ndan yararlanacakların Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenmiş resmi belge (kabul yazısı) ibraz etmeleri gereklidir.
 10. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Burslar ve sağlanan diğer imkanlar için tıklayınız.

Üniversitemiz öğrenci yurtları hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Eğitim Öğretim ücreti ödeme koşulları için tıklayınız.

İletişim:

Çağrı Merkezi: +90 216 988 14 00

Adres: Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul

Santral: +90 216 474 08 60

E-posta: ogrenciisleri@29mayis.edu.tr

Görüntülenme: 568 Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2021