2022-2023 Akademik Yılı Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Öğretiminde Ders Alma Esasları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

2022-2023 Akademik Yılı

Der Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Öğretiminde Ders Alma Esasları

A-Başvuru

(1) Yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenci, alacağı ders/derslerin öğretim dili, kredi/saati, AKTS, içerik bilgilerini ve yaz öğretimi akademik takvimini ekleyeceği form dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm/anabilim dalı başkanlığına başvurur. 

(2) Bölüm/anabilim dalı başkanlığı başvuruları değerlendirir ve fakülte yönetim kurulu kararı ile yaz öğretiminden ders alacak öğrencilerin listesi belirlenir ve ilan edilir.

B-Ders Alma

(1) Bir öğrenci yaz öğretiminde lisans öğrenimi süresince toplam 10 kredilik en fazla 4 ders alabilir. 

(2) Öğrenci ders eksiğini tamamlamak, başarısız olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz öğretimindeki derslere kayıt olabilir ancak (DD) ve (DC) notu aldığı dersi/dersleri not yükseltmek üzere yaz öğretiminde tekrar edebilir.

(3) Lisans Programının dördüncü yarıyılı sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altında olan (sınamalı) öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz.

C-Değerlendirme

(1) Yaz öğretiminde alınan dersin yüzlük sistemdeki başarı notu, öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmek üzere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre fakülte yönetim kurulu tarafından harf notuna dönüştürülür. Oluşan harf notu öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretimi programlarında aldığı derslerde başarılı sayılması için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.

D-2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde Ders Alınabilecek Yüksek Öğretim Kurumla

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

rk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Üniversite                                   Fakülte                                    Bölüm

Akdeniz Üniversitesi                   Edebiyat Fakültesi                    Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi                    Edebiyat Fakültesi                    Türk Dili ve Edebiyatı

Boğaziçi Üniversitesi                  Fen-Edebiyat Fakültesi            Türk Dili ve Edebiyatı

Ege Üniversitesi                          Edebiyat Fakültesi                    Türk Dili ve Edebiyatı

Gazi Üniversitesi                         Edebiyat Fakültesi                    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk

Halk Bilimi

Hacettepe Üniversitesi                Edebiyat Fakültesi                    Türk Dili ve Edebiyatı, Türk

Halk Bilimi

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Marmara Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Mimar Sinan Güz. San. Ünv.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Selçuk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Tarih Bölümü

Üniversite                                  Fakülte                                           Bölüm

Ankara Üniversitesi                    Dil Tarih Coğrafya                          Tarih Bölümü Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesi                 Fen Edebiyat Fakültesi                    Tarih Bölümü

Ege Üniversitesi                         Edebiyat Fakültesi                          Tarih Bölümü

Hacettepe Üniversitesi               Edebiyat Fakültesi                          Tarih Bölümü

İstanbul Üniversitesi                   Edebiyat Fakültesi                          Tarih Bölümü

Marmara Üniversitesi                 Fen Edebiyat Fakültesi                    Tarih Bölümü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi    Fen Edebiyat Fakültesi                    Tarih Bölümü

Selçuk Üniversitesi                     Edebiyat Fakültesi                          Tarih Bölümü

Psikoloji Bölümü

Üniversite

Falte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe, Tarih, Psikoloji, Kültür, Eğitim Ders Grubu

Koç Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yeditepe Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Okan Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji Bölümü

Acıbadem Üniversitesi

Fen Edebiyat

Psikoloji Bölümü

Özyeğin Üniversitesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Felsefe Bölümü

Üniversite                                  Fakülte                                           Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi                 Fen Edebiyat Fakültesi                    Felsefe Bölümü

İnsani Bilimler ve Edebiyat

Koç Üniversitesi                         Fakültesi                                          Felsefe Bölümü

Galatasaray Üniversitesi             Fen Edebiyat Fakültesi                    Felsefe Bölümü

İstanbul Üniversitesi                   Edebiyat Fakültesi                          Felsefe Bölümü

Mimar Sinan Güzel San.

Üniv.                                          Fen Edebiyat Fakültesi                    Felsefe Bölümü

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Üniversite

Falte

Bölüm

 

Bilkent Üniversitesi

Faculty of Art Design and

Architecture

 

 

Bilkent Üniversitesi

Faculty of Humanities and

Letters

 

Bilkent Üniversitesi

School of English Language

 

 

Boğaziçi Üniversitesi

 

Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil,

Spor Ders Grubu

 

Boğaziçi Üniversitesi

 

Felsefe, Tarih, Psikoloji, Kültür,

Eğitim Ders Grubu

 

Boğaziçi Üniversitesi

 

Politika, Ekonomi, İş,

Uygulamalı Disiplinler Ders Grubu

 

Bilgi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Fakültesi

 

Avrupa Birliği İlişkileri

Bilgi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk

ODTÜ

Yaz Okulu

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Üniversite                                  Fakülte                                           Bölüm

İstanbul Üniversitesi                   Edebiyat Fakültesi                          Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölümü

 

Marmara Üniversitesi                 Fen Edebiyat Fakültesi                   Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölümü

Hacettepe Üniversitesi               Edebiyat Fakültesi                          Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölümü

Ankara Üniversitesi                    Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi     Bilgi ve Belge Yönetimi

Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Üniversite

Falte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Bölümü

 

Ege Üniversitesi

 

Edebiyat Fakültesi

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölümü

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Bölümü

 

Marmara Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölümü

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

 

Sosyal Hizmet Bölümü

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

 

Ekonomi Bölümü

Üniversite                                Fakülte                                      Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi               İktisadi ve İdari Bilimler            İktisat Bölümü

Fakültesi

İstanbul Teknik                         İşletme Fakültesi                        Ekonomi/İşletme Müh. Böl.

Üniversitesi

Marmara Üniversitesi               İktisat Fakültesi                          İktisat (İngilizce) Bölümü

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üniversite                                              Fakülte

Ankara Üniversitesi                                İlahiyat Fakültesi

Atatürk Üniversitesi                               İlahiyat Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi                        İlahiyat Fakültesi

Erciyes Üniversitesi                               İlahiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi                               İlahiyat Fakültesi

Marmara Üniversitesi                             İlahiyat Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi            İlahiyat Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi                  İlahiyat Fakültesi

Sakarya Üniversitesi                              İlahiyat Fakültesi

Uludağ Üniversitesi                               İlahiyat Fakültesi

Dicle Üniversitesi                                   İlahiyat Fakültesi

Fırat Üniversitesi                                    İlahiyat Fakültesi

Hitit Üniversitesi                                    İlahiyat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi                            İlahiyat Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi          İlahiyat Fakültesi

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

rkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

Temel Eğitim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki  aynı bölümlerden ders alabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki  aynı bölümlerden ders alabilirler.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik  Öğretmenliği  Lisans  Programı  ile  aynı  veya  üzerinde  olan  bütün  devlet  ve vakıf üniversitelerindeki  aynı bölümlerden ders alabilirler.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (Arapça Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki  aynı bölümlerden ders alabilirler.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği  Programı  ile  aynı  veya  üzerinde  olan  bütün  devlet  ve  vakıf üniversitelerindeki  aynı bölümlerden ders alabilirler.

 

Eğitim Fakültesi Özel Şartlar:

Yaz  öğretiminde   alınacak   meslek   bilgisi   dersleri   (pedagojik   formasyon),   Yükseköğretim   Kurulu

Başkanlığınca kanun gereği okutulan dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri) veya aynı isim ve içerikteki genel kültür dersleri ülke genelindeki diğer tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin eğitim fakültelerinin bütün bölüm/programlarından, alan bilgisi dersleri ise sadece öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programlarla aynı bölüm/programlarından alınması durumunda kabul edilecektir.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretim müfredatı yıllık ders esasına göre hazırlandığı ve uygulandığı için, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ülke genelindeki diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretim programlarından ders almaları söz konusu olamayacaktır.

 

 

Görüntülenme: 2490 Yayınlanma Tarihi: 31 Mayıs 2023