2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İle İlgili Önemli Üçüncü Duyuru

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İle İlgili Önemli Üçüncü Duyuru

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ

Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2023 tarihli ve 2023/11 sayılı toplantısında;

  1. Üniversitemizde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında hazırlık (Arapça, İngilizce, Türkçe), lisans ve lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerin yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet için ek sınavların akademik takvimde belirtilen tarihlerde -2022-2023 akademik yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere- uygun olarak (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılmasına,
  2. Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının, doktora yeterlik sınavlarının, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantılarının, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaların ve proje çalışmalarının (seminer ve uygulama faaliyetlerini ihtiva eden derslerin) yüz yüze yapılmasına; mazereti olan lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim üyelerimizin tez savunma sınavlarını, tez izleme toplantılarını, yeterlik toplantılarını ve proje uygulamalarını uzaktan (çevrim içi, canlı) yapabilmelerine,
  3. Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, çevrim içi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,
  4. Öğretim elemanlarının sınavın süresi, puanlama sistemi, değerlendirme ölçütleri hakkında öğrencilere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde bilgi vermelerine,
  5. Kabul edilebilir sebeplerle çevrim içi canlı sınava giremeyen veya sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrenciler için telafi amaçlı tedbirlerin ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanmasına,
  6. Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,
  7. Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimlerin gerekli tedbirleri almasına,
  8. Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde öğretim elemanlarımız tarafından değerlendirilip Öğrenci Bilgi Sitemine (ÖBS) işlenmesine,
  9. Öğretim elemanlarımız tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait tüm sınav sonuçlarına (dijital ortamda kaydedilen sınav, ödev, proje vb.) ilişkin (dijital kayıtlar, sınav kağıtları, sınav soruları, cevap anahtarları, not baremleri, devam çizelgeleri, not çizelgeleri vb.) belgelerin akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul sekreterliklerine dijital kayıt ve/veya sınav evrakı olarak teslim edilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Görüntülenme: 4226 Yayınlanma Tarihi: 2 Haziran 2023 Güncellenme Tarihi: 14 Haziran 2023 18:41:13