2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı AGEP İhtisas Açılacak Dersler

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
AGEP İhtisas Açılacak Dersler
Dersin Adı Saati Öğretim Elemanı
Arapça Gramer-I (Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil) 8 Dr. Öğr. Üyesi
Yakup Kara
İngilizce-I 8 Ali Doğan
İngilizce Pratik-I 4 Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban
Fıkıh (Muhtasaru’l-Kudûrî) 2 Doç. Dr. Enes Sermini
Kelam-I (Şerhu'l-Akaid) 2 Arş.Gör. Dr. Sami Turan Erel
Belagat-I  (Telhîsü’l-miftâh) 2 Prof. Dr. Zekeriya Güler
Hadis Usulü-I (Takrîbü'n-Nevevî) 2 Doç. Dr. Ahmad Snobar
Klasik Tefsir Metinleri 2 Arş.Gör. Ahmet Aytep
Akademik Metin Okuma-I (İngilizce) 2 Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan
Akademik Yazım-I (İngilizce) 2 Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban
     
Notlar:    
-AGEP İhtisas, her sene başında mülakatla üniversitemizin İlahiyat Fakültesi 1. sınıftan öğrenci kabul eden, 4 senelik yoğun ve tüm dersleri zorunlu olan bir paket programdır.
-Her ders dönemi için öğrencilerin Genel Not Ortalaması’nın (GNO) 2,5 ve üzeri olma şartı aranır.
-Her dersten mazerete dayalı devamsızlık sınırı 3 bloktur. Öğrenci bu sınırı aştığında program dışı kalır.
-Bir sonraki kademeye geçmek için, her dönem sonunda dersin öğretim elemanının öğrenci hakkındaki kanaatleri esas alınır.
-Programla ilgili bilgilendirme ve kararlarda bağlayıcı merci AGEP Komisyonudur.  
-Öğrenciler V. ve VI. yarıyıldaki derslerden dönemlik olarak tercih edilen en az üç derse girer.
-V, VI, VII ve VIII. yarıyıldaki derslere ilgili dersin öğretim elemanının yapacağı mülakatla program dışından öğrenci kabul edilebilir.
Başvuru linki:   https://forms.gle/v88A61otcPDn1tX37   
Görüntülenme: 596 Yayınlanma Tarihi: 22 Eylül 2022 Güncellenme Tarihi: 23 Eylül 2022 08:50:31