2023-2024 Akademik Yılı Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Öğretiminde Ders Alma Esasları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

2023-2024 Akademik Yılı

Der Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Öğretiminde Ders Alma Esasları

A-Başvuru

(1) Yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenci, alacağıders/derslerin öğretim dili, kredi/saati, AKTS, içerik bilgilerini ve yaz öğretimi akademiktakvimini ekleyeceği form dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm/anabilim dalı başkanlığına başvurur. 

(2) Bölüm/anabilim dalı başkanlığı başvuruları değerlendirir ve fakülte yönetim kurulu kararıile yaz öğretiminden ders alacak öğrencilerin listesi belirlenir ve ilan edilir.

B-Ders Alma

(1) Bir öğrenci yaz öğretiminde lisans öğrenimi süresince toplam 10 kredilik en fazla 4 dersalabilir. 

(2) Öğrenci ders eksiğini tamamlamak, başarısız olduğu bir dersi tekrarlamak veya yeni dersalmak için yaz öğretimindeki derslere kayıt olabilir ancak (DD) ve (DC) notu aldığıdersi/dersleri not yükseltmek üzere yaz öğretiminde tekrar edebilir.

(3) Lisans Programının dördüncü yarıyılı sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’nin altındaolan (sınamalı) öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz.

C-Değerlendirme

(1) Yaz öğretiminde alınan dersin yüzlük sistemdeki başarı notu, öğrencinin genel ağırlıklı notortalamasına dahil edilmek üzere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim ve ÖğretimYönetmeliğine göre fakülte yönetim kurulu tarafından harf notuna dönüştürülür. Oluşan harfnotu öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretimi programlarında aldığı derslerdebaşarılı sayılması için başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.
D-2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde Ders Alınabilecek Yüksek ÖğretimKurumları

D-2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretiminde Ders Alınabilecek Yüksek Öğretim Kurumla

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Akdeniz Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Boğaziçi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Gazi Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı 
Mimar Sinan Güz. San. Ünv.  Fen-Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı 
Selçuk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı 
Yıldız Teknik Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı 

Tarih Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Ankara Üniversitesi

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Tarih Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Marmara Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Selçuk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Psikoloji Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe, Tarih, Psikoloji, Kültür, Eğitim Ders Grubu

Koç Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yeditepe Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Okan Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji Bölümü

Acıbadem Üniversitesi

Fen Edebiyat

Psikoloji Bölümü

Özyeğin Üniversitesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

İstanbul Medipol Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Mersin Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Akdeniz Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Felsefe Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Koç Üniversitesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Galatasaray Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Mimar Sinan Güzel San.

Üniv.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Bilkent Üniversitesi

Faculty of Art Design and Architecture

 

Bilkent Üniversitesi

Faculty of Humanities and Letters

 

Bilkent Üniversitesi

School of English Language

 

Boğaziçi Üniversitesi

 

Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil, Spor Ders Grubu

Boğaziçi Üniversitesi

 

Felsefe, Tarih, Psikoloji, Kültür, Eğitim Ders Grubu

Boğaziçi Üniversitesi

 

Politika, Ekonomi, İş,

Uygulamalı Disiplinler Ders Grubu

Bilgi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Avrupa Birliği İlişkileri

Bilgi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk

ODTÜ

Yaz Okulu

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Marmara Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Marmara Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

 

Sosyal Hizmet Bölümü

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

 

Ekonomi Bölümü

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Boğaziçi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İktisat Bölümü

İstanbul Teknik

Üniversitesi

İşletme Fakültesi

Ekonomi/İşletme Müh. Böl.

Marmara Üniversitesi

İktisat Fakültesi

İktisat (İngilizce) Bölümü

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Giriş yılı itibarıyla taban puanı aynı veya üzerinde olan ülke genelindeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerden ders alabileceklerdir.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Üniversite

Fakülte

Ankara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Erciyes Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Marmara Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Sakarya Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Dicle Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Fırat Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Hitit Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve

Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

Temel Eğitim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi

Öğretmenliği Lisans Programı     ile    aynı    veya    üzerinde    olan    bütün    devlet ve vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

Temel Eğitim Bölümü (Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği  Lisans  Programı    ile    aynı    veya    üzerinde    olan    bütün    devlet  ve  vakıf

üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim

Öğretmenliği Lisans Programı     ile    aynı    veya    üzerinde    olan    bütün    devlet ve vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim

Matematik Öğretmenliği Lisans Programı ile aynı veya üzerinde olan bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (Arapça Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği  Lisans  Programı    ile    aynı    veya    üzerinde    olan    bütün    devlet  ve  vakıf

üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı)

Giriş yılı itibarıyla taban puanı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce

Öğretmenliği     Programı     ile     aynı     veya     üzerinde     olan     bütün     devlet    ve    vakıf üniversitelerindeki aynı bölümlerden ders alabilirler.

 

Eğitim Fakültesi Özel Şartlar:

Yaz öğretiminde alınacak meslek bilgisi dersleri (pedagojik formasyon), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kanun gereği okutulan dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri) veya aynı isim ve içerikteki genel kültür dersleri ülke genelindeki diğer tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin eğitim fakültelerinin bütün bölüm/programlarından, alan bilgisi dersleri ise sadece öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programlarla aynı bölüm/programlarından alınması durumunda kabul edilecektir.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesinin eğitim-öğretim müfredatı yıllık ders esasına göre hazırlandığı ve uygulandığı için, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ülke genelindeki diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretim programlarından ders almaları söz konusu olamayacaktır.

Görüntülenme: 797 Yayınlanma Tarihi: 11 Haziran 2024