2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

12.02.2024

12 Şubat – 1 Mart TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLMAYI UNUTMAYINIZ.

 I. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar

 1. 2023 – 2024 Bahar Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
 2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
 3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

  Tablo 1.

  Altprogram

  İlgili olduğu ders

  AGEP 606.01 Antik Yunanca

  FEL104 Eskiçağ Felsefesi II

  AGEP 607.01 Latince

  PHIL202 Batı Felsefesi Tarihi II

  AGEP 504 Analiz Uygulamaları II

  IME104 Analiz II

  AGEP 503 Javascript Eğitimi

  YBS204 Web Tabanlı Uygulama Programlama

  Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

  Bu dersleri alan öğrencilerin (Tablo 1) ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

 

 1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 19 Şubat Pazartesi, diğer programlar 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
 2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

 

II. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık’a iletebilirsiniz.

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2023 -2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 

 

GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 202.01

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin SERİN

Ders saatleri için öğretim üyesi ile görüşünüz!

C201

AGEP 202.02

Hüsn-i Hat

2

Mustafa PARILDAR

hattatparildar@gmail.com

Cuma / C201

09:30-11:30

AGEP 203

Ebru

4

Nihal TÜRE

nihalture@gmail.com

Cuma / C417

11:00-15:00

AGEP 204

Tezhip

4

Doç. Dr. Gülnur DURAN

gduran@marmara.edu.tr

Salı / BZ03

14:00-18.00

 

 

OKUMA GRUPLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Türk Din Musikisi Repertuvarı

2

Doç. Dr. Mehmet ÖNCEL

mehmet.oncel@izu.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 502

Coğrafiyyetü'l-Müdüni'l-Osmaniyye: elKuds

2

Öğr. Gör. Dr. Abdullah ÖMER

amomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 503

Javascript Eğitimi (Sadece Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencileri)

2

Erdoğan Bavaş

ebavas@29mayis.edu.tr

Perşembe 17:00 - 19:00

AGEP 504

Analiz Uygulamaları II

2

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR

acakir@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 505

Elfiyetü'l-Irâkî fi's-Sireti'n-Nebeviyye

2

Öğr. Gör. Dr. Abdullah ÖMER

amomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

AGEP 506

İslam Tarihi Okumaları

2

Arş. Gör. Saffet KURT

kurts@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

AGEP 507

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör.  Davut Erkan

derkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

AGEP 508

Klasik Arap Edebiyatında Makâmât Metinleri

2

Prof. Dr. İsmail DURMUŞ

hyildiz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

AGEP 509

İstatistik Uygulamaları

3

Öğr. Gör. Metin Ege SALTER

metin-ege@hotmail.com

rfcetin@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 510

TÜBİTAK Projesi Hazırlama ve Yürütme Süreci

3

Öğr. Gör. Saliha ŞAHİNTÜRK

salihasahinturk@gmail.com

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 511

 İslam Düşüncesi Okumaları

2

Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK

mtboyalik@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 512

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

2

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Naji ALOMAR

mnalomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 513

Kelâm Atölyesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Sami Turan EREL

sterel@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 514

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

ayucel@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 515

Şerhu Elfîyyeti İbn Mâlik Okumaları

2

Öğr. Gör. Abdelhamid El Afaki El Fellah

afellah@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 516

Sahîh-i Buhâri Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi

2

Prof. Dr. Zekeriya Güler

zguler@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 517

Farsça

2

Ahmet Önder UÇAR

ucarao22@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 

Antik Yunanca

 

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.01

 

Latince

 

3

Figen Şahin

saglamsfigen@gmail.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 608.01 – 06

İngilizce Kursları

 

Mehtap Güven Çoban

mcoban@29mayis.edu.tr

Kurslar İlahiyat Fakültesi öğrencileri için açılmıştır.

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
AGEP - İhtisas Öğretim Programı

I. YARIYIL

II. YARIYIL

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

Arapça Gramer I-A

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

6 Blok

Dr. Öğr. Üyesi
Yakup Kara

Arapça Gramer II

(İzhâr)

 

4 Blok

Dr. Öğr. Üyesi
Yakup Kara

İngilizce I-A

 

 

2 Blok

Neslihan Yavuz

İngilizce II-A

 

 

4 Blok

Neslihan Yavuz

Fıkıh

(Muhtasaru’l-Kudûrî)

 

1 Blok

Doç. Dr. Enes Sermini

Fıkıh Usulü

(Şerhu Semti’l-vüsûl)

 

1 Blok

Doç. Dr. Enes Sermini

Akademik Yazım I

(İngilizce)

 

Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban

Akademik Yazım II

(İngilizce)

 

Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban

Arapça Gramer I-B

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

6 Blok

Arş. Gör. M. Adem Yıldız

Arapça Gramer II

(İzhâr)

4 Blok

Arş. Gör. M. Adem Yıldız

İngilizce I-B

 

2 Blok

 

Handan Yalvaç Arıcı

İngilizce I-B

 

2 Blok

 

Handan Yalvaç Arıcı

Kelam I

(Şerhu’l-Akâid)

1 Blok

Dr. Öğr. Üyesi
Sami Turan Erel

Kelam II

(Şerhu’l-Akâid)

1 Blok

Dr. Öğr. Üyesi
Sami Turan Erel

Akademik Metin Okuma I

(İngilizce)  1 Blok

Prof. Dr.
Salime Leyla Gürkan

Akademik Metin Okuma II

(İngilizce) 1 Blok

Prof. Dr.
Salime Leyla Gürkan

 

 

İngilizce I-C

 

2 Blok

 

Hüsna Hamiyet Altın

İngilizce I-C

 

2 Blok

 

Hüsna Hamiyet Altın

Belagat I

(Telhîsü’l-miftâh)

1 Blok

Prof. Dr.
Zekeriya Güler

Belagat II

(Telhîsü’l-miftâh)

1 Blok

Prof. Dr.
Zekeriya Güler

 

 

 

 

 

 

Hadis Usulü-I

(Ulûmü’l-hadîs)

1 Blok

Prof. Dr. Ahmet Yücel

Hadis Usulü-II

(Ulûmü’l-hadîs)

1 Blok

Prof. Dr. Ahmet Yücel

 

 

 

 

 

 

Klasik Tefsir Metinleri

1 Blok

Arş. Gör. Muhammet Adem Yıldız

 

Tefsir Usulü Metinleri

1 Blok

Arş. Gör. Muhammet Adem Yıldız

 

 

Programla ilgili bazı esaslar: 1-Katılımcılar I. yarıyılda mülakat usulüyle belirlenir. 2-Her ders dönemi için öğrencilerin Genel Not Ortalaması’nın (GNO) 2,5 ve üzeri olma şartı aranır. 3- Bir ders döneminde her bir dersten devamsızlık hakkı sadece mazeretli olmak şartıyla 3 blok olup bu sınır aşıldığı takdirde öğrencinin programla ilişiği kesilir. 4- Bir sonraki kademeye geçmek için, her dönem sonunda dersin öğretim elemanının öğrenci hakkındaki kanaatleri esas alınır. 5- Öğrenciler V. ve VI. yarıyıldaki derslerden dönemlik olarak tercih edilen en az iki derse girer. 6- V, VI, VII ve VIII. yarıyıldaki derslere ilgili dersin öğretim elemanının yapacağı mülakatla program dışından öğrenci kabul edilebilir.

Görüntülenme: 1694 Yayınlanma Tarihi: 12 Şubat 2024 Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2024 12:36:34