25-26 Temmuz 2019 Tarihinde Yapılan Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (29 MAYIS-YÖS 2019) Sonucunda Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

25-26 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN "29 MAYIS-YÖS 2019" SONUCUNDA 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİNE KAYIT HAKKI KAZANAN ASIL ADAYLAR

 
ADI SOYADI UYRUK PROGRAMI
Aghakerim NAZARLI Azerbaycan Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Altynay IVAN Kazakistan Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Aruzhan  AZAMATOVA Kazakistan Psikoloji (Tam Burslu)
Elif GASHIM-ZADE Rusya Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Gülnur  HASHIMLI Azerbaycan Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Inas BILAL Suriye  İlahiyat (Tam Burslu) 
İbrohim SADUAKHASSOV Kazakistan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  (İngilizce) (Tam Burslu)
Maryam DASHDEMİROVA Azerbaycan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)
Menzure  MAMOYEVA Azerbaycan Mütercim Tercümanlık (Arapça)
(%50 Burslu)
Munira  ZHARKYNBAY Kazakistan Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu)
Oydina ABDUVAKHABOVA Özbekistan  İlahiyat (Tam Burslu) 
Sanam NAZARI Afganistan Sosyal Hizmet (Tam Burslu)
Shams MUSTAFAYEVA Azerbaycan Psikoloji (Tam Burslu)
Sümeyye BAKBAK Türkiye  İlahiyat  (%50 Burslu) 

25-26 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN "29 MAYIS-YÖS 2019" SONUCUNDA 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİNE KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAYLAR

 
ADI SOYADI UYRUK PROGRAMI
Aiymbubu KENESHBEKOVA Kırgızistan Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 
Arapbai KAVILBEK UULU Kırgızistan Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
Mohammad Salih ATEFİ Afganistan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu)

 

  1. KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

1.1. Yukarıdaki listede yer alan adaylara bir “kabul mektubu” verilecektir.

1.2. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin programlarına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından saptanacak koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri sağlamak ve süresi içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

1.2. Adaylar, öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış pasaportla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ne kayıt için başvuracaktır. Türkiye dışından gelen adaylar öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye'nin dış temsilciliklerinden alırlar.

  1. KAYIT TARİHLERİ

2.1. Asıl adayların 16 - 17 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt evrakları ile birlikte üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gereklidir.

2.2. Asıl adayların kesin kayıtlarını yaptırmamaları halinde yedek adaylar 18-19 Eylül 2019 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

  1. KAYIT EVRAKI

3.1. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

3.2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Türkiye'nin dış temsilciliklerindeki eğitim müşavirliklerinden alınan Diploma Denklik Belgesi,

3.3. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye'nin dış temsilciliklerinden onaylı örneği),

3.4. Pasaportun aslı,

3.5. Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin kopyası,

3.6. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir),

3.7. % 50 burslu öğrencilerin öğrenim ücretini veya birinci taksitini ödediklerini gösteren banka dekontu,

3.8. Fotoğraf (4 adet),

3.9.Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

3.10.Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den alınan belgeler geçerlidir),

  1. ARAPÇA, İNGİLİZCE ve TÜRKÇE YETERLİK

4.1. Öğretim dili kısmen Türkçe olan programlara kabul edilen adayların, kaydolduktan sonra lisans öğrenimine başlamaları Arapça, İngilizce ve Türkçe yeterlik sınavlarından aldıkları sonuçlara bağlıdır.

Görüntülenme: 272 Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2019