7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78 inci maddesinde yer alan koşulları sağlayanlar af kanunundan yararlanabileceklerdir.

18 Mayıs 2018 tarihinden önce Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarının hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarında öğrenim görmekte iken kendi isteğiyle kaydı silinenler de dahil olmak üzere ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar, 18 Eylül 2018 tarihine kadar gerekli belgelerle Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 78 inci maddesinden yararlanarak, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenen uygulama ilkelerinde yer alan hükümler çerçevesinde öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

İlgili kanun maddesi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan öğrenci affına ilişkin bilgilendirme için tıklayınız.

Öğrenci Affı Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Öğrenci Affı Başvuru Formu.
  • Lise Diplomasının aslı (lisansüstü öğrencisiyken ilişiği kesilenler için lise ve lisans/yüksek lisans diploması aslı.
  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
  • Transkript (onaylı).
  • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir).
  • 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş adaylar için askerlik şubesinden alınacak askerlik durum belgesi.
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.
  • ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar için).

 

Yayınlanma Tarihi: 06 Temmuz 2018